Jan XXIII w modlitwie do Ducha Świętego inaugurującej Sobór Watykański II (11.10.1962-08.12.1965) wołał o nową Pięćdziesiątnicę w Kościele. Jednym z owoców tej modlitwy i dowodem, że została wysłuchana było powstanie Odnowy w Duchu Świętym. Za początek katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, uważa się rok 1967.

miejscem jej ?narodzin" był Katolicki Uniwersytet w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Grupa trzydziestu osób wśród których byli studenci i profesorowie tejże uczelni podczas weekendowych rekolekcji3, ?doświadczyła odkrycia odnowy duchowej, której towarzyszyło ujawnienie się charyzmatów Ducha Świętego i to nie tylko tych wymienionych w 12 rozdziale 1 Listu do Koryntian".4

Rok wcześniej część tych osób biorąc udział w spotkaniach modlitewnych zielonoświątkowców doświadczyła ogromnego ożywienia wiary. Byli nawet pytani o czas odejścia z Kościoła Katolickiego zarzucając mu brak życia. Jako studenci teologii, zadziwieni byli tym pytaniem, a jednocześnie ?przygotowani na takie pytania". Oczywiście pozostali w Kościele Rzymskokatolickim.5

W następnym roku zorganizowali w weekendowe rekolekcje , gdzie miało miejsce przyjęcie jakoby ?nowej mocy Ducha Świętego" co, otworzyło ich jeszcze bardziej na praktyki religijne, sakramenty święte ?a głównie na prawdę o obecności Żywego Jezusa w Najświętszym Sakramencie"6

Owo nowe doświadczenie Ducha Świętego zaciągało coraz większe kręgi w Stanach Zjednoczonych jak i na całym świecie. Powstawały wspólnoty modlitewne zwane Odnową w Duchu Świętym.

Międzynarodowe badania statystyczne wykazały, że ?aktywnych uczestników Odnowy Charyzmatycznej w Kościele katolickim było w 1988 r. ponad 10 mln, a tych mniej aktywnych (to znaczy takich, którzy udzielali się nieregularnie, przestali uczęszczać lub zaangażowali się w jakąś inną służbę w Kościele) było ich ponad 53 miliony"7

Ruch ten posiadał swój zespół informacyjno ? organizacyjno - koordynujący, od 1981 r. funkcjonujący w Rzymie pod nazwą Międzynarodowe Biuro Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRO). W 1993 r. przekształcone zostało w Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS).8 W tym samym roku, dokładnie 15 września został zatwierdzony statut Odnowy przez Papieską Radę ds. świeckich.9

Od 1975 r. Odnowa w Duchu Świętym miała poparcie papieża Pawła VI, który wyznaczył jej pierwszego opiekuna z ramienia Stolicy Apostolskiej kard. L. J. Suenensa.

Kard. L. J. Suenes zajmował to stanowisko do 1984 r., jego następcami byli: wiceprzewodniczący Papieskiej Rady ds. świeckich bp. Paul Cordes i obecny opiekun od 1996 r., sekretarz tejże Rady bp. Stanisław Ryłko.10