BRAMA PANA - Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Jesteśmy wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym o imieniu "BRAMA PANA". Tworzą ją osoby w różnym wieku, które pragną uwielbiać Pana Boga w grupie i czynić - mocą Ducha Świętego - swoje życie coraz bardziej poddanym Jezusowi. Nasze spotkania modlitewne mają charakter otwarty. Każdy może przyjść, pomodlić się zrazem z innymi. Ufamy słowom Jezusa, który zapewnił, że „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię moje tam jestem pośród nich”. Doceniamy wagę modlitwy osobistej w zaciszu domowym, ale też doświadczamy wielu owoców i ogromu łask płynących z podejmowania modlitwy wspólnej. Nie jesteśmy wolni od różnych problemów i trosk życiowych, i właśnie wspólnota jest miejscem gdzie znajdujemy wsparcie, zrozumienie, gdzie są osoby, na których pomoc, modlitwę i dobre słowo zawsze możemy liczyć.

W każdy czwartek o godz. 18.00 uczestniczymy we Mszy Świętej, pełniąc posługę liturgiczną. Potem odbywa się, w sali parafialnej, spotkanie modlitewne. Na spotkaniach tych wspólnie modlimy się, śpiewamy, rozważamy Słowo Boże, słuchamy nauczania, wzajemnie umacniamy się w wierze świadectwem swojego życia, czyli działaniem Pana Boga w naszej codzienności. Spotkania modlitewne kończymy wspólnym odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego. Grupa powstała w 1997 roku i obecnie liczy około 30 osób. Opiekunem jest ks. Marek Spiżewski.

Zapraszamy również CIEBIE :)