Home Rekolekcje

Terminy Spotkań:

 

CZERWIEC  2020 r

 

 

04-06-2020

ADORACJA

czwartek, godz.18:30

 

 

11-06-2020

BOŻE CIAŁO

 

 

18-06-2020

SPOTKANIE MODLITEWNE

czwartek, godz.19:00

 

 

 

25-06-2020

MSZA ŚWIĘTA

czwartek, godz. 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin:Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Gdzie na rekolekcje?

Dom rekolekcyjny w SURAŻU k/Białegostoku

Więcej informacji TUTAJ
 

Dom rekolekcyjny „Źródło Jakuba”  w DOBRYM MIEŚCIE

Więcej informacji TUTAJ
 

Dom rekolekcyjny „Wieczernik” w MAGDALENCE k/ Warszawy

Więcej informacji TUTAJ
 

Dom rekolekcyjny „Miłosierdzie” w DERDACH

Więcej informacji TUTAJ
 

Dom rekolekcyjny w Zalesiu Górnym

Więcej informacji TUTAJ
 
 

Rodzaje rekolekcji

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)


Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

 • w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
 • wydaje Ci się, że Go nie znasz lub znasz za mało
 • straciłeś sens swojego życia lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu.

W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym.

Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym.

Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

 

Rekolekcje Eucharystyczne

Główną łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie.

Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:

 • teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;
 • liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy Świętej;
 • celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.

Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie

po REO i modlitwie o Odrodzenie.Uzdrowienie wspomnień

Jeśli:

 • zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;
 • inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;
 • Twoje emocje sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;
 • czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;
 • nie umiesz przebaczyć;
 • masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują -

- te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego.

Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się

do naszych różnych zranień duchowych. Przez współpracę z Bożą łaską uczestnicy są prowadzeni

przez Boga do przebaczenia osobom, które były przyczyną tych zranień. W rekolekcjach tych

mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym,

bądź inną formę ewangelizacji, np. Katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, Oaza I stopnia.

 

Boże Drogi Zbawienia

Jeśli:

 • dziwią Cię pewne wydarzenia z Twojego życia i wydaje Ci się, jakby nie Bóg był ich Autorem;
 • wydaje Ci się, że stoisz w miejscu i nic się nie zmienia w Twoim życiu duchowym;
 • jeśli całe Twoje życie to jeden wielki chaos i trudno Ci dostrzegać w nim jakiś sens - prowadzenie;
 • jeśli chcesz pytać o najkrótszą drogę do świętości;

Rekolekcje te są refleksją nad historią życia Abrahama, Jakuba, Hioba, Jonasza i Narodu Izraelskiego,

a także świętych - Augustyna, Ignacego Loyoli.
Interpretacja historii ich życia uczy nas rozumieć działanie Boga w naszym życiu, w wydarzeniach,

sytuacjach dotychczas niezrozumiałych. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które wcześniej

brały udział w REO (lub innego typu rekolekcjach ewangelizacyjnych)

i w jakichś innych rekolekcjach (np. Eucharystycznych, Uzdrowienie wspomnień, ...).

 

Być świadkiem nadziei

Jeżeli:

 • straciłeś pierwotną gorliwość,
 • inni ludzie zburzyli Twój wewnętrzny pokój,
 • ciągle szukasz coraz mocniejszych przeżyć w wierze,
 • trudno Ci odkryć do czego zaprasza Cię Pan Bóg,
 • potrzebujesz Bożej mocy,
 • chcesz na nowo odnaleźć Boga,

przyjedź na te rekolekcje. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które są już dłuższy czas w grupach Odnowy,

przeżyły już wszystkie proponowane rekolekcje w naszej formacji (min. Uzdrowienie Wspomnień, Akceptację Siebie,

Boże Drogi Zbawienia itp.) a doświadczają pustki, przeżywają wypalenie, nie wiedzą co z sobą zrobić, poszukują nowej drogi dla siebie.

 

Rekolekcje dla III wieku

Inspiracją tych rekolekcji był list Ojca Świętego Jana Pawła II „ Do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku.”

Ojciec Święty pisze: „Myślą ogarniam was, którzy przeżyliście już czasów wiele, to naturalne, że powracamy do przeszłości,

aby dokonać swoistego bilansu. Takie spojrzenie wstecz pozwala na spokojniejszą i bardziej obiektywną ocenę ludzi i sytuacji,

z jakimi zetknęliśmy się w życiu.” Rekolekcje będą czasem spotkania z Miłością Bożą, która towarzyszy stale życiu

każdego człowieka, która prowadzi do umocnienia i daje nadzieję. Dar życia mimo towarzyszących mu trudów i cierpień

jest zbyt piękny i cenny, aby się nim znużyć. Odkryj sens i wartość swego życia na nowo i zobacz jak wiele wspaniałych

rzeczy Pan Bóg Ci jeszcze przygotował.

 

Stała Formacja

-to pogłębienie relacji z Bogiem i przygotowanie do przyjęcia chrześcijańskiego stylu życia poprzez modlitwę,

służbę we wspólnocie, w pracy i w życiu osobistym. Formacja trwa przez cały rok. Zjazdy odbywają się raz

w miesiącu i trwają przez cały weekend. Na formację kieruje lider wspólnoty.

 

Formacja Animatorów, Formacja Liderów

-ich celem jest umocnienie postawy służby we wspólnocie, bycia animatorem, jak również umocnienie

więzi z Panem Bogiem. Na rekolekcje kieruje lider wspólnoty.

 

Akceptacja siebie

- są podobne do rekolekcji Uzdrowienie wspomnień. Pomagają w pełni zaakceptować siebie

i historię swojego życia. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie

rekolekcji Uzdrowienie wspomnień, w których wzięły udział przynajmniej rok wcześniej.

 

Pojednanie z przeszłością

Rekolekcje są skierowane do osób dorosłych, które chcą pojednać się ze sobą i swoją przeszłością,

i nabrać nowych sił do życia. Są też pomocne w rozeznawaniu swego powołania lub drogi życia,

jeśli ktoś jej szuka Boga. WAŻNE: ponieważ rekolekcje są konfrontacją ze swoją przeszłością,

nie mogą w nich brać udziału osoby, które leczą się lub leczyły psychiatrycznie, bo rekolekcje nie zastępują leczenia.
Prowadzi : Mariola Orzepkowska

 

W szkole Ducha Świętego

Rekolekcje przeznaczone są dla liderów, animatorów i osób posługujących we wspólnotach i skupiają się wokół tematów:
Miłość - Chcę, aby Bóg na nowo przekonał mnie o swojej Miłości.
Przemiana - Chcę odpowiedzieć na miłość Boga, a ponieważ grzech jest przeszkodą, proszę o łaskę uznania

swej grzeszności i głębokiej przemiany.
Służba - Chcę wyrazić Bogu i ludziom swoją miłość, dlatego podejmuję konkretną posługę.
Do udziału w rekolekcjach zachęcamy tych, którzy:

 • pragną otwierać się na działanie Ducha Świętego nie tylko na spotkaniu modlitewnym, ale i w codziennym życiu,
 • zamierzają podjąć wysiłek pogłębiania relacji z Bogiem, pozwalając poprowadzić się Duchowi Świętemu,
 • doświadczają zniechęcenia w posłudze, „wypalenia”,
 • pragną uczynić rozeznawanie swoją stałą praktyką w życiu.

 

Żyć uwielbieniem

Jeśli pragniesz:

 • pogłębić relację z Jezusem
 • spojrzeć z pewnym dystansem na własne życie
 • obudzić życie wewnętrzne przez zaufanie i pokój
 • posiąść radość duchową
 • stać się CHWAŁĄ BOGA

- zapraszamy na rekolekcje „Żyć uwielbieniem”.
Rekolekcje - poprzez konferencje, rozważanie Słowa, rozmowy indywidualne - prowadzą do głębszego poznania Boga

i zachwytu nad tym, co czyni dla dobra człowieka. Pomagają pełniej zrozumieć miłość i działanie Boga w codziennym życiu,

motywują do stawania w bezinteresownym uwielbieniu niezależnie od okoliczności.

W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przeżyli „Uzdrowienie wspomnień”.

 

Ćwiczenia Ignacjańskie

- są zasadniczą realizacją I tygodnia Ćwiczeń Ignacjańskich. Prowadzą poprzez konferencje,

medytacje i spotkania w małych grupach do pełniejszego otwarcia się na Boga miłującego i zbawiającego.

Pomagają także wejść na drogę drugiego nawrócenia, otwierają na postawę stałego nawracania się.

Na tych rekolekcjach obowiązuje pełne milczenie. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby,

które w swej drodze duchowej przeszły już proces podstawowego uzdrowienia wewnętrznego i uczestniczyły

co najmniej rok wcześniej w Uzdrawianiu wspomnień. Ćwiczenia są przewidziane przede wszystkim

dla uczestników i absolwentów Szkoły Animatora.

 

Źródło:www.bialystok.odnowa.org/suraz/domrekolekcyjny.php