Home Kronika

Terminy Spotkań:

 

CZERWIEC  2020 r

 

 

04-06-2020

ADORACJA

czwartek, godz.18:30

 

 

11-06-2020

BOŻE CIAŁO

 

 

18-06-2020

SPOTKANIE MODLITEWNE

czwartek, godz.19:00

 

 

 

25-06-2020

MSZA ŚWIĘTA

czwartek, godz. 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin:Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Spis treści
Kronika
Rok 2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Wszystkie strony

 

 

31  grudnia  2011

Sylwestrową zabawą żegnamy Stary rok a Mszą Św. o północy witamy nowy 2012 rok

 

 

29  grudnia  2011

Adoracja Najświętszego Sakramentu u żłóbka

 

Pójdźmy się pokłonić

 

W Chrystusie, Panu naszym, objawiła się przyjaźń i dobroć Boża dla człowieka.

Pójdźmy pokłonić się Jemu.

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas.

Jak kiedyś, Boski Zbawicielu, pasterze przed Twoim żłóbkiem, tak i my z radosnym sercem klęczymy przed Tobą.

Wiemy, że tu, w Najświętszym Sakramencie, jesteś obecny jako Bóg i jako Człowiek, że dla nas narodziłeś się w Betlejem.

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas.

Synu Wiecznego Ojca, dla naszego Zbawienia stałeś się człowiekiem.

Przyszedłeś do nas, nie dla naszych zasług, lecz przez miłosierdzie.

Twoją łaską usprawiedliwieni, stajemy się dziedzicami wiecznego życia (Tt 3,4-7).

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas.

Byliśmy zagubionym plemieniem ludzkim. Przez grzech pierworodny byliśmy dziećmi gniewu.

Wielu z nas przez własne grzechy zasługiwało na potępienie. Przyszedłeś od wiecznego Ojca, by nas zbawić.

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas.

Panie Jezu, Ty sam zechciałeś dać Ojcu w niebie zadośćuczynienie, którego my ludzie nigdy nie moglibyśmy uczynić.

Dlatego już przy Twoim przyjściu na świat rzekłeś do Ojca:

Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie.

Wtedy rzekłem: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże (Hbr 10,5-7).

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas.

Panie, Jezu Chryste, już przy przyjściu na świat ofiarowałeś się Boskiemu Ojcu.

W żłóbku rozpocząłeś ofiarę życia przyjąwszy postać sługi. Na krzyżu dokonałeś ofiary - stałeś się posłuszny aż do śmierci.

Codziennie odnawiasz Swą zbawczą ofiarę na ołtarzach, gdzie Twoje Bóstwo i Człowieczeństwo ukrywasz jeszcze pod postaciami chleba i wina.

 

Co możemy Ci dać, Panie, za wszystko, co dla nas uczyniłeś?

Podnieśmy Kielich zbawienia, pragniemy sławić imię Twoje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

22 grudnia 2011

Wieczór Wigilijny

 

 

 

 

9  grudnia  2011

Msza Święta z modlitwą wstawienniczą.

 

W raju, po złamaniu Bożego zakazu, Adam rozmawia z Bogiem o tym, co się stało.

Człowiek unika jasnych odpowiedzi na Boże pytania, zrzuca winę na drugiego człowieka za to,

co wydarzyło się w jego życiu. Pośrednio wini też Boga – to przecież Bóg dał Adamowi Ewę...

Maryja rozmawia z Bogiem inaczej. Ona słucha uważnie i nie odpowiada pochopnie.

Mimo że anioł mówi Jej rzeczy cudowne, Ona z uwagą je rozważa, zastanawia się nad ich treścią.

Chce dobrze zrozumieć ich sens, stąd pyta z rozwagą o rzeczy istotne i ważne.

I jest otwarta na sprawę najważniejszą: „dla Boga nie ma nic niemożliwego”.

Ona w to głęboko wierzy, stąd Jej wewnętrzny spokój, gdy zgadza się na Jego wolę.

Nie wie tak wielu rzeczy, a jednak nie ma w Niej lęku co do przyszłości, bo wierzy w miłość Boga do człowieka, do Niej samej.

Wierzy, że nie spotka Jej nic złego bez Jego woli, a każde zło tylko On potrafi przemienić w dobro.

 

Bóg tak samo chce rozmawiać ze mną – o tym, co ja robię i o tym, co On zaplanował dla mnie.

Im więcej we mnie wiary i zaufania Jego dobroci i miłości, tym lepiej Go usłyszę.

Potrzebuję jednak, jak Maryja, czasu zastanowienia się, ciszy, spokoju. I szczerości wobec Niego.

 

Panie... uzdolnij mnie do przyjęcia Ciebie.... mego Pana i Uzdrowiciela....

 

 

 

3 listopada 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła: Małgosia

Słowo ze spotkania: Ps 62, 6 - 9; 12 - 13

 

Katecheza: Ks. Piotr - piąte przykazanie: nie zabijaj

 

  Piąte przykazanie chroni przede wszystkim tych, którzy nie mogą się bronić.

Zawiera nie tylko zakaz zabijania, ale również wezwanie do obrony praw wszystkich ludzi

i do stworzenia bardziej humanitarnych warunków życia.

Wzywa nas do modlitwy w obronie życia.

 

20 października 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła: ela

Słowo ze spotkania: Ps 103, 2 - 14

 

Katecheza: Ks. Piotr - Czwarte przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją.

 

Czwarte przykazanie  Jest to przykazanie bliskie sercu każdego dziecka.

Przykazanie, w którym Bóg pokazuje nam, iż po Nim mamy czcić tych, którym zawdzięczamy życie. 

 

Przykazanie to przypomina nam o wielkiej wdzięczności za dar życia, jaką winni jesteśmy naszym rodzicom. 

 

Nasi rodzice po urodzeniu otoczyli nas swoją opieką, w niektórych przypadkach

 

– poświęcili wiele nieprzespanych nocy byśmy dziś mogli żyć, wychowywali nas z miłością

i nie oddali do domu dziecka – pomyślmy o tym gdy będziemy chcieli ich oddać do domu starców…

 

13 października 2011

Msza Święta z modlitwą wstawienniczą.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,
jak tylko przeze Mnie.

J 14,6

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli,

a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. [Łk 11,52]

 

 

6 października 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła: Ania

Słowo ze spotkania: 1 J 2, 3 - 7

Orędzie: Bóg jest Bogiem jedynym. Kto trwa w Nim ten będzie miał życie wieczne.

 

Katecheza: Ks. Piotr - Trzecie przykazanie: Pamiętaj abyś dzień święty święcił.

Trzecie przykazanie napomina ludzi, aby nie zagubili się w wirze pracy,

aby w dążeniu do wypełnienia swych codziennych obowiązków

nie zapomnieli o Bogu. Każdego siódmego dnia winni brać udział w „odpoczynku Boga” Stwórcy,

mieć czas dla Niego i dla siebie, poddać się Jego odradzającemu działaniu.

 

 

29 września 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła:

Słowo ze spotkania:

Katecheza: Ks. Piotr - Trzecie przykazanie: NIe będziesz imienia Pana, Boga swego nadaremnie.

Drugie przykazanie przestrzega, aby nie powoływać się fałszywie na Pana Boga, aby nie nadużywać imienia Bożego.

Nadużycie imienia Bożego polega na tym, że ktoś powołuje się na Niego, by w „Jego imieniu” szkodzić życiu i wolności innych.

 

22 września 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła: Jagoda

Słowo ze spotkania: Iz 49, 13 - 16

Katecheza: Ks. Piotr - Pierwsze  przykazanie: NIe będziesz miał Bogów cudzych przede Mną.

Pierwsze przykazanie zakazuje czci fałszywych bogów. Dla chrześcijanina oznacza to - wezwanie do niezachwianej wiary

w prawdziwie wyzwalającego Boga i oddanie się Jemu. Fałszywymi i zniewalającymi nas bogami naszych czasów są: władza,

dążenie do sukcesu i sławy, pieniądz.

 

15 września 2011

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

08 września 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła: Małgosia

Słowo ze spotkania: Rz 15,5 - 7,13

 

01 września 2011

Msza Święta z modlitwą wstawienniczą.

>>Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.

Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.<<[Łk 5, 4-6]

 

Wypływając na głębie mojego życia mam szansę aby złowić "grube ryby"...

Wprawdzie doświadczam ogromu swojej niegodności i grzeszności, ale też Jezus nieustannie mnie uspokaja i koi mój strach i lęk.

Jego nie brzydzi moja grzeszność, On nie zważa na moją słabość, małość i niegodność. Liczy się tylko miłość i to, że idę za Jego Słowami,

że pozwalam, by kierował moim życiem.

Wiem, że ta łaska wyproszona została mi przez liczne modlitwy ludzi mi bliskich.

Jest to też dla mnie zobowiązanie, by modlić się za innych, bo wiem już, jak wielką radość i pokój serca daje kroczenie za Jezusem.

 

Zostawili wszystko i poszli za Nim. [Łk 5,11b]

http://www.angelus.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6280:na-gspwiadectwo-ilona&catid=799:wieczernik-nr-150-kwiecie07-&Itemid=908