Home Kronika

Terminy Spotkań:

 

CZERWIEC  2020 r

 

 

04-06-2020

ADORACJA

czwartek, godz.18:30

 

 

11-06-2020

BOŻE CIAŁO

 

 

18-06-2020

SPOTKANIE MODLITEWNE

czwartek, godz.19:00

 

 

 

25-06-2020

MSZA ŚWIĘTA

czwartek, godz. 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin:Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Spis treści
Kronika
Rok 2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Wszystkie strony

 

11 WRZEŚNIA 2014

SPOTKANIE Modlitewne PROWADZIŁA : janeczka

Słowo ze spotkania: Łk 6, 27-38

 

 

Bóg jest miłością i jest miłosierny. Przebacza grzechy i słabości kazdemu człowiekowi. Chce jego zbawienia. Wzywa człowieka do przebaczania innemu człowiekowi. Wzywa do aktów miłosierdzia wobec siebie nawzajem. Prosimy w modlitwie Ojcze nasz: przebacz nam nasze winy jako i my przebaczamy innym. Zatem przebaczajmy, nie chowajmy urazy.

Miłosierdzie jest najwyższym wyrazem miłości. Zatem Bóg wzywa nas do tego, aby kochać nieprzyjaciół. Wzywa nas do tego, aby błogosławić i modlić się za tych którzy nas oczerniają, osądzają, potępiają.... Wzywa nas do okazywania miłosierdzia bliźnim, bo Ojciec nasz jest miłosierny.

 

 

4 września 2014

Msza św. z modlitwą wstawienniczą

 
 

 
Święta WielkiejNocy
 
 
 

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Najświętszego Sakrament oraz Sakramentu Kapłaństwa. To dziś stajemy w obliczu wielkiej Tajemnicy powołania i wybrania. Pragniemy szczególnie podziękować Chrystusowi za dar Kapłaństwa, a Pasterzy naszej parafii, zapewnić o naszej modlitwie.

Drodzy Kapłani, w tak ważnym dla Was dniu chcemy też złożyć na ręce Księdza Dziekana i proboszcza naszej parafii najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za Waszą obecność, trud i pracę duszpasterską.

W Ewangelii Janowej czytamy: "rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!»"

To pytanie Jezusa jest aktualne także dziś i stawiane każdemu kapłanowi, kiedy staje na stopniach ołtarza podnosząc Najświętszy Sakrament, kiedy zasiada w konfesjonale czy służy obecnością, wsparciem i głoszeniem słowa Bożego we wspólnocie parafialnej.

Drodzy Kapłani życzymy, aby każdego dnia, w tym wszystkim co robicie, towarzyszyła Wam bliskość Tego, który was powołał i któremu oddajecie swoje życie, aby Duch św. zawsze umacniał Waszą odpowiedź Chrystusowi. Także dziś do Was Jezus mówi : "Paś owce moje."

Kochani Kapłani , Papież Franciszek mówi " Dobrego kapłana poznaje się po tym, jak namaszczony jest jego lud." Zatem niech obfitość łask Bożych nieustannie rozlewa się przez Wasze ręce i owocuje w ludzkich sercach umocnieniem wiary, nadziei i miłości.

Niech głoszona przez Was Dobra Nowina zawsze rozwesela nas i umacnia do pełnienia Bożej woli.

 

 

 

 

 

 

2-3 lutego - uczestniczymy w Ostrołęckich spotkaniach charyzmatycznych

 


Sobota    2.02.2013 r   KOŚCIÓŁ
10.00 – powitanie
10.20 – słowo wstępne i zawiązanie wspólnoty
11.00 – katecheza I –„Dar Kościoła” - Michelle Moran
12.30 – „Modlitwa o umiłowanie Kościoła” – ks. Mariusz Mik
13.30 – przerwa obiadowa
15.00 – Godzina Bożego Miłosierdzia
15.15 – katecheza II – „Moje miejsce w Kościele” - Michelle Moran
16.30 – koncert uwielbienia – Marcin Gajda
17.30 – przygotowanie do Eucharystii
17.45 – Eucharystia – ks. bp Janusz Stepnowski
19.30 – zakończenie

Posługa muzyczna
Zespół Uwielbienia OdNowa z Białegostoku


Niedziela    3.02.2013 r        WIARA
10.00 – powitanie
10.20 – słowo wstępne i zawiązanie wspólnoty
11.00 – katecheza I – „Charyzmat wiary” – Michelle Moran
12.30 – „Modlitwa o ogień wiary” – Norbert Dawidczyk
13.30 – przerwa obiadowa
15.00 – Godzina Bożego Miłosierdzia
15.15 – katecheza II „Szaleństwo wiary” – ks. Rafał Jarosiewicz
16.30 – koncert uwielbienia – Marcin Gajda
17.30 – przygotowanie do Eucharystii
17.45 – Eucharystia – ks. bp Tadeusz Bronakowski
19.30 – zakończenie

Posługa muzyczna:
diakonia muzyczna z diecezji warmińskiej „8 Błogosławieństw”

 

 

 

 

Nasze Credo - przyjęcie w dniu 30 stycznia 2013

Dokument zatwierdzony przez J.E. Księdza Arcybiskupa Doktora Edmunda Piszcza w dniu 7 grudnia 1995 roku

dekretem nr 1302/95 w Olsztynie.

NASZE CREDO (to jest katolickich grup Odnowy w Duchu Świętym) a jednocześnie nasz styl życia

przedstawia się następująco:

 

1. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ (1 J 4,8)

Łaska, której doświadczyliśmy w przeżyciu Odnowy w Duchu Świętym to poznanie miłości Boga.

Prowadziła ona do odkrycia: jestem kochany - Bóg mnie kocha; prowadziła do uświadomienia  bliskiej

obecności Boga, Jego obecności w naszym życiu. To doświadczenie przebudziło nas w nowy sposób

na miłość ku Bogu, na modlitwę jako spotkanie z Bogiem i na miłość ku drugiemu człowiekowi.

Najczęściej dopiero wtedy pojawiła się w naszym życiu modlitwa wielbiąca Boga. Trwanie w łasce

Odnowy i postawie uwielbienia powinno się wyrażać przez pogłębienie jedności z Bogiem

w każdej chwili naszego życia, w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem, w podejmowanej nauce,

pracy, jak i realizowaniu posłannictwa w rodzinie. Bóg Stwórca i Ojciec daje nam bowiem udział

przez pracę i życie rodzinne w dziele, któremu On dał początek i w którym stale On sam uczestniczy.

Aby trwać w tej łasce chcemy podjąć jako codzienną praktykę modlitwę wielbiącą.

Fundamentem tej modlitwy powinna być wiara w miłość Boga i Jego pełną troski obecność w naszym życiu,

niezależnie, czy ta obecność jest aktualnie doświadczana, a zdarzenia przez nas rozumiane,

czy też bliższe naszemu przeżyciu staje się stwierdzenie, jakoby Bóg nas opuścił. Niech nauczycielką modlitwy

wielbiącej Boga będzie dla nas Najświętsza Maryja Panna, Która trwała w uwielbieniu Boga zarówno

w chwili Zwiastowania, jak i w godzinie Krzyża. Niech słowa: "Uwielbij duszo moja sławę Pana mego" (Łk 2, 46b)

stają się słowami naszej modlitwy.

 

2. „JEZUS PANEM” (Rz 10,9)

Kolejny przejaw łaski Odnowy to podjęcie świadomej decyzji poddania całego naszego życia, wszystkich pragnień

i aspiracji „Jezusowi jako Panu” (Rz 10,9). Widzimy potrzebę nieustannego ponawiania tej decyzji.

Bóg bowiem udziela nam wciąż na nowo łaski poznania, że w naszym życiu jest wiele zaangażowań,

decyzji, przywiązań, które wcale Jezusowi jako Panu nie są poddane. Dlatego przez codzienny rachunek sumienia

chcemy lepiej poznawać w konkretnych sytuacjach życia to, co jeszcze Jezusowi nie jest poddane.

Stylem naszego życia ma stawać się rozeznawanie, aby szukać w ten sposób tego, co jest pełniejszym pójściem

za Bożym wezwaniem. Wszystkie ważniejsze decyzje chcemy podejmować po dokonanym rozeznaniu.

Kolejną formą pomagającą trwać w łasce Odnowy jest w miarę codzienne karmienie się Słowem Bożym,

by w ten sposób stawać się coraz bardziej uczniem Jezusa. Maryi „FIAT” czyli „niech mi się stanie

według słowa Twego” (Łk 1,38b), niech będzie stale żywą zachętą, by każda chwila naszego życia

była naszym TAK, AMEN (Ap 1,7) wypowiadanym Bogu.

 

3. JEZUS JEDYNYM ZBAWICIELEM

Poddanie Jezusowi całego naszego życia i wyrażenie pragnienia, by On w nas działał według woli Ojca,

prowadzi stopniowo do uświadomienia sobie, że grzech w naszym życiu to nie przemijające zdarzenie,

pojawiające się trochę przypadkowo, ale to rzeczywistość głęboko zakorzeniona w naszym wnętrzu.

Chcemy, by codzienny rachunek sumienia wspierał ów proces poznania. Stopniowo kształtuje się

wewnętrzne przeświadczenie, że o własnych siłach nie jesteśmy w stanie uporać się z grzechem

i że całe nasze życie ma być procesem nawracania się. Sakrament Pokuty i Pojednania nie tylko

jest spotkaniem z Chrystusem, który przebacza i prowadzi drogą nawrócenia, ale który przychodzi

także z mocą uzdrowienia  umocnienia w procesie wewnętrznej przemiany. Drogę Krzyża odkrywamy

jako jedyną, na której umierając z Jezusem (2Tm 2,11) dla starego człowieka doświadczamy

wyzwolenia i nowego życia. Wierność Maryi przy Chrystusowym Krzyżu, niech się staje dla nas

umocnieniem w najtrudniejszych chwilach doświadczeń.

 

4. DUCH ŚWIĘTY DZIAŁAJĄCY DZISIAJ

Łaska Odnowy obudziła w nas zarówno szczególną miłość do Ducha Świętego jak i świadomość mocy

Jego działania w człowieku, w Kościele i w świecie. Wierność tej łasce powinna się wypowiadać

w nas w czujnej troskliwości rozpoznawania Jego natchnień w sobie, Jego działania w Kościele i w świecie;

we współpracy z Nim i w wiernej posłudze charyzmatami, którymi nas obdarzył. Dziewicę Pełną Łaski

przyjmujemy jako wzór poddania się działaniu Ducha Świętego i jako Wspomożycielkę naszą w zachowaniu wierności

Jego natchnieniom.

 

5. KOŚCIÓŁ  MIEJSCEM ŚWIADECTWA I SŁUŻBY CHRZEŚCIJANINA

Kościół objawia się światu w różnego rodzaju wspólnotach, między innymi w grupach modlitewnych

Odnowy w Duchu Świętym. Grupa Odnowy dla wielu z nas stała się miejscem obudzenia naszej wiary,

miejscem formacji, oparciem w naszych działaniach podejmowanych wobec świata.

Aby nasza grupa była wspólnotą Kościoła, potrzeba żywej łączności z hierarchią,

czy to przez asystenta kościelnego, czy to przez więź z miejscowymi duszpasterzami.

Potrzeba także tego, aby każdy z nas żył „sprawami Kościoła", wsłuchując się w nauczanie, wezwania, apele,

inicjatywy zarówno Ojca Świętego, jak i własnego Biskupa. Życie Kościoła wyraża się w liturgii,

w której lud Boży uwielbia swego Boga, jednoczy się z Nim, napełnia Jego mocą. Dlatego pragniemy,

aby Eucharystia stawała się centrum życia grupy i każdego z nas indywidualnie,

Chleb Eucharystyczny był naszym stałym Pokarmem, a adoracja najświętszego Sakramentu

jedną z form naszej modlitwy. Sakrament Pokuty i Pojednania podejmowany przez nas w miarę możliwości

nie rzadziej niż raz w miesiącu, niech staje się dla nas nie tylko pojednaniem z Bogiem i braćmi,

ale także źródłem uzdrowienia i miejscem kierownictwa duchowego.

 

6. NASZA MISJA

Odczytujemy, że misją, do której Chrystus nas wzywa jest:

- Ewangelizacja;

- Posługa przez modlitwę wstawienniczą;

- Aktywna obecność w życiu parafii;

- Apostolska obecność w świecie w taki sposób, by oddziaływać na dzisiejsze oblicze życia politycznego,

społecznego, kulturalnego, zawodowego, rodzinnego przybliżając w tych środowiskach realizację

Królestwa Bożego i przygotowując tym samym grunt pod zasiew Słowa Bożego .

Wypełnimy to posłannictwo jedynie wtedy, kiedy nasze życie będzie nabierało mocy świadectwa,

które będzie stawało się „żywym obrazem" Ewangelii. W wypełnianiu określonej misji musimy

być otwarci na błogosławieństwa dla wielu, a nie zamknięcie w posłudze podejmowanej jedynie w grupie,

czy wąskim gronie przyjaciół.

 

PRAGNIEMY

1. Codziennie podejmować:

- modlitwę dziękczynną i wielbiącą jako odpowiedź na pełną miłości obecność Boga w naszym życiu;

- rachunek sumienia;

- słowo Boże (jeśli nie innych wskazań, np. spowiednika) według kalendarza liturgicznego w formie refleksji,

medytacji, benedyktyńskiego "lecito divina" czy w innej formie;

- jedną z niżej wymienionych form modlitwy za Kościół np. jedna z godzin Liturgii Godzin,

„Anioł Pański”, Różaniec, Apel Jasnogórski.

- Troszczyć się o pełny udział w Eucharystii oraz o częstą adorację Najświętszego Sakramentu.

Uczestniczyć w Eucharystii nie tylko w niedzielę i święta, ale również w wybranym dniu powszednim.

- Podejmować rozeznanie przed ważniejszymi decyzjami życiowymi

(np.: zmiana pracy, podjęcie bądź rezygnacja z jakiegoś zaangażowania itp.) dla odczytania natchnień Bożych i znaków czasu.

- Troszczyć się o żywą pobożność do Ducha Świętego i Maryi.

- Podjąć konkretnie określoną formę zaangażowania apostolskiego, które byłoby przejawem ewangelizacji

realizowanej indywidualnie, albo przez włączenie się w konkretną formę działalności apostolskiej Kościoła,

własnej wspólnoty, bądź przejawem aktywności zmierzającej do przemiany życia w dzisiejszym świecie tak,

by kształtowało się ono bardziej według wartości ewangelicznych (przemiana w życiu społecznym, politycznym, zawodowym...).

- Troszczyć się o to, by praca, życie rodzinne lub inne formy służby bliźniemu stawały się drogą ku Bogu i miejscem zjednoczenia z Nim.

- Podjąć określoną formę życia we wspólnocie (w grupie modlitewnej, w grupie „dzielenia”).

- Troszczyć się o uczestnictwo w Sakramencie Pokuty i Pojednania co miesiąc oraz o ile to możliwe o kierownictwo duchowe.

- Poznawać nauczanie Papieża i własnego Biskupa.

- Dbać o udział w rekolekcjach zamkniętych przynajmniej raz na dwa lata.

- 10-tą część własnych dochodów przeznaczyć na rzecz ubogich i dzieł wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

 

 „Nasze Credo” podejmują członkowie grup Odnowy w swojej grupie po 2-3 letniej formacji.

 

Przyrzeczenia składane są na rok i każdego roku ponawiane.

Przewiduje się możliwość podjęcia zobowiązań obejmujących wszystkie punkty lub tylko wybrane.

 

„Nasze Credo” przeżywamy jako ideał, ku któremu chcemy zmierzać.

 

 31 Grudnia 2012

Żegnamy stary roczek i witamy nowy 2013

 

★NIECH*•˚° ★。 ° ˛˚˛★* •。* •。★* •。★*˚
° 。* •。˛˚*° 。˚*•★*BÓG NAM ★ 。*˚° 。 ° ˛˚*° 。˚*• °
° 。.°˛˚* _Π_____*。*˚° 。 ° ˛˚*˚° • 。 ° ˛˚*˚° • 。 ° ˛˚
˚ ˛˛•˚  /______/~\。˚ ˚ ° 。• ° ˛˚˚° 。 ° ˛˚˛˚˚° 。 ° ˛˚˛
˚ ˛˛ ˚ *|田田  |門| ˚˚˚*BŁOGOSŁAWI W 2013 ROKU

 

 

19 grudnia 2012

Wigilia

 

  

Wtedy jest Boże Narodzenie

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi
w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom",
tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
pokochał innych przez ciebie,

Zawsze wtedy,
jest Boże Narodzenie.


Matka Teresa z Kalkuty

 

 

29 Listopada 2012

spotkanie modlitewne

Spotkanie prowadziła : Ela

Słowo ze spotkania: Ps 138

 

 

1. Hymn dziękczynienia, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, wzięty z Psalmu 138 [137], przypisywany przez tradycję judaistyczną Dawidowi, chociaż prawdopodobnie powstał w późniejszym czasie, rozpoczyna osobista pieśń modlącego się. Zanosi on swój głos pośród zgromadzonych w świątyni albo też ma za odniesienie Sanktuarium na Syjonie, miejsce obecności Pana oraz Jego spotkania z ludem wierzącym.
Psalmista wyznaje mianowicie, że „oddaje pokłon w stronę świętego przybytku” jerozolimskiego (por. w. 2): tam śpiewa on przed Bogiem, który jest w niebie ze swoim zastępem aniołów, lecz, który słucha również w ziemskiej przestrzeni świątyni (por. w. 1). Modlący się jest pewien, że „imię” Pana, czyli Jego osobowa rzeczywistość, żywa i działająca, jak i Jego przymioty wierności i miłosierdzia, znaki przymierza ze swoim ludem, są umocnieniem wszelkiej ufności i wszelakiej nadziei (por. w. 2).
2. Wzrok kieruje się więc, chociaż przez chwilę, ku przeszłości, na dzień cierpienia: wówczas na wołanie zrozpaczonego wierzącego odpowiedział Boży głos. Wlał On odwagę w niespokojną duszę (por. w. 3). Oryginał hebrajski mówi dosłownie o Panu, który „porusza siłę duszy” uciśnionego wierzącego: jest to jakby nagły przypływ gwałtownego wiatru, który oddala niepokoje i strach, wlewa nową życiową energię i sprawia, że rozkwita moc i zaufanie.
Po tym pozornie osobistym wstępie, Psalmista rozszerza swoje spojrzenie na świat i wyobraża sobie, że jego świadectwo ogarnia cały horyzont: „wszystkich królów ziemi”, zjednoczonych w powszechnym przylgnięciu, którzy dołączą do modlącego się Hebrajczyka, aby wspólnie wysławiać wielkość i władczą moc Pana (por. w. 4-6).
3. Treścią tego wyławiania, które zanoszą wszystkie ludy, jest „chwała” i „drogi Pana” (por. w. 5), to znaczy Jego plany zbawienia oraz Jego objawienie. Odkrywamy w ten sposób, że Bóg jest z pewnością „wzniosły” i transcendentny, jednakże „patrzy łaskawie na pokornego”, natomiast oddala swoje oblicze od pyszałka, na znak odrzucenia oraz sądu (por. w. 6). Izajasz głosił: „Tak bowiem mówi Wysoki i Wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię «Święty»: Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone” (Iz 57, 15). Bóg dokonuje zatem wyboru i staje w obronie słabych, ofiar oraz tych ostatnich: jest to podane do wiadomości wszystkich królów, ażeby wiedzieli, jaka powinna być ich postawa w rządzeniu narodami.
4. Po tym uniwersalnym przywołaniu do porządku odpowiedzialnych za narody, modlący się powraca do osobistego uwielbienia (por. Ps. 138 [137], 7-8). Spojrzeniem, które wybiega ku przyszłemu jego życiu, prosi Boga o pomoc, również w próbach, które życie mu jeszcze przyniesie.
W sposób zwięzły mówi się o „gniewie wrogów” (por. w. 7), o swego rodzaju symbolu wszelkiej wrogości, która może pojawić się przed sprawiedliwym w czasie jego wędrówki poprzez historię. Jednakże wie on, że Pan go nigdy nie opuści, ale wyciągnie swoją rękę, ażeby go podtrzymać i prowadzić. Końcówka Psalmu jawi się nam jako gorące weznanie do zaufania Bogu, odwiecznej dobroci: On „nie porzuci dzieła rąk swoich”, to znaczy swojego stworzenia (por. w. 8).
Powinniśmy być pewni, że jakkolwiek byłyby ciężkie i gwałtowne próby, jakie nas czekają, nigdy nie będziemy pozostawieni sami sobie, nie zostaniemy nigdy wypuszczeni z rąk Pana, z tych rąk, które nas stworzyły i które teraz nas podtrzymują w wędrówce drogą życia. Św. Paweł wyzna: „Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go...” (Flp 1, 6).
5. Modliliśmy się Psalmem uwielbienia i dziękczynienia. Chcemy kontynuować ten wątek uwielbienia hymnem przez świadectwo chrześcijańskiego piewcy, wielkiego Efrema Syryjskiego (IV wiek), autora tekstów o wyjątkowej finezji poetyckiej i duchowej.
„Jakkolwiek wielki byłby podziw dla Ciebie, o Panie, Twoja chwała przewyższa to, co nasze języki mogą wyrazić”, śpiewa św. Efrem w jednym z hymnów (Inni sulla Verginità, 7: L’ `arpa dello Spirito, Rzym 1999, s. 66), zaś w innym: „Chwała Tobie, dla Którego wszystkie rzeczy są łatwe, gdyż jesteś wszechmogący” (Inni sulla Natività, 11: tamże, s. 48), oraz: „Chwała Tobie od wszystkich tych, którzy pojmują Twoją prawdę” (Inni sulla Fede, 14: tamże, s. 27).
Benedykt XVI - papież


Katechezy o Psalmach i Hymnach [172]

 

 

 15 Listopada 2012

spotkanie modlitewne 

Spotkanie prowadziła : małgosia

Słowo ze spotkania: Ps 23

 

Pan jest pasterzem wszystkich swoich owiec....pasie swoje stado na zielonych pastwiskach.

Dba o nie i otacza swoją łaską i dobrocią. Usłysz Jego głos i dołącz do Jego stada.

On będzie Ci Panem i Bogiem i będzie prowadził CięSwoimi drogami.

 

10 listopada 2012

Zakończyliśmy rekolekcje ewangelizacyjne

 

14 październik

Rozpoczynamy  rok  wiary  w  naszej  wspólnocie

Listem "Porta Fidei" papież ogłosił Rok Wiary.

odnowa.sanktuarium.ostroleka.pl/forum/5-dzielmy-si-nasz-wiar/242-list-apostolski-ogaszajcy-rok-wiary-porta-fide.html#242

Rozpoczyna się on 11 października 2012r. (50. rocznica rozpoczecia II Soboru Watykańskiego),

a kończy 25 listopada 2013r. (Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata).

Jest to czas umocnienia i odnowienia wiary w nas iw naszych rodzinach.

  

 

"O Panie, spraw, żeby wiara moja była silna, żeby się nie lękała trudnych problemów,

 

których pełno w doświadczeniach naszego życia, żeby się nie obawiała przeciwności ze strony tych,

 

którzy wątpią albo którzy ją odrzucają, którzy jej zaprzeczają,

 

ale żeby spoczywała na przekonaniu wewnętrznym, że to jest Twoja prawda;

 

 

żeby zawsze moja wiara zwycięsko przechodziła ponad krytyką i ciągle się utwierdzała,

przezwyciężała trudności dialektyczne i duchowe, na jakich upływa dzisiaj moje życie doczesne"

 

Po co nam Rok Wiary?

 

20 września 2012

Rozpoczynamy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy

Prowadzą: Ania i Darek oraz ksiądz Piotr

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) są propozycją dla Ciebie, jeśli:

  • w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem,
  • wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało,
  • straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.


Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha,

i do podjęcia świadomej decyzji wypełniania Jego woli.

 

Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości

i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

 

 

REO są dla wszystkich. Dla wątpiących i ugruntowanych religijnie,

dla poszukujących Boga i sensu życia i dla tych,

którym wydaje się, że się nie zagubili.

Każdy ma swoją drogę odkrywania miłości Boga.

 REO w swej metodzie sięga apostolskiego kerygmatu.

To głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.

 

14 -15 września

Dni jedności w łomży

 

Gość specjalny:

O. Fio Mascarenhas - jezuita, związany z Odnową od 1972 roku.

Zainicjował Odnowę Charyzmatyczną w Indiach.

Był pierwszym przewodniczącym Krajowego Komitetu Odnowy Charyzmatycznej w Indiach.

Kardynał Suenens zaprosił go do Rzymu, aby sprawował tam funkcję dyrektora Biura

Odnowy Charyzmatycznej (1981-1984). Później został przewodniczącym Międzynarodowej Rady ICCRS.

Pracując i posługując w Wiecznym Mieście, często spotykał się z Ojcem Świętym.

 


Świadectwo życia i spotkania z Odnową o. Fio Mascarenhasa

Transmisja spotkania :

 www.tvodnowa.org/index.php

 

 

13 września 2012

 

Spotkanie mmodlitewne prowadziła : Jagoda

Słowo ze spotkania:

 

 

Dzielimy się świadectwami z przeżytych wakacyjnych rekolekcji.

 

 

   6  września  2012

Msza Święta z modlitwą wstawienniczą.

 

Miłość Boga Ojca,

łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa

i dar jedności w Duchu Świętym

niech będą z nami wszystkimi

 

 

 


 

17 maja 2012


 

 

 

 

 

 

Spotkanie prowadziła : Jagoda

Słowo ze spotkania: Hbr 12, 2 - 9

 

Zaczynając modlitwę potrzeba wytrwałosci aby ją skończyć.

Zaczynając pracę trzeba być konsekwentnym wobec siebie aby ją skończyć.

Bóg przypomina nam, ze to Jezus jest dla nas wzorem w słuchaniu Jego woli.

Przypomina nam, że jesteśmy Jego dziećmi, które hartuje i doświadcza.

Zachęca nas abyśmy nie upadali na duchuw trudnych dla nas sytuacjach, bo On jest z nami.

KATECHEZA: KS. PIOTR - DZIESIĘTE PRZYKAZANIE BOŻE

Przesłanie jakie Bóg kieruje do nas:

Bóg realizuje zbawczy plan zbawienia przez Chrystusa, dzięki któremu mamy pewność wejścia do nieba.

Doświadczenia i napominania(karcenie) ludzi mają na celu pouczenie i wychowanie, aby wszyscy mogli dojść do świętości.

 

12 kwietnia  2012

Spotkanie modlitewne prowadziła: Janeczka

Słowo ze spotkania: Ps 147, 1 - 7

 

Chrystus Zmartwychwstał. Przawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja!

On wziął na siebie wszystkie nasze winy i grzechy..... On był posłuszny swemu Ojcu....

On odkupił nasze zmartwychwstanie. Chrystus umarł abyś Ty człowiecze Boży mógł żyć.......

KATECHEZA: KS. PIOTR - DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE

 

 

 

8 - 9 KWIETNIA 2012

 

 

 

5 kwietnia 2012

 

Uczestniczymy w obchodach Wielkiego Tygodnia

 

 

 

Wielki Czwartek, to dzień, w którym Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię i równocześnie Sakrament Kapłaństwa.

Odnowa w Duchu Świętym chciałaby podziękować Ks. Piotrowi  za opiekę nad Wspólnotą

i  złożyć na ręce Księdza Proboszcza wszystkim Kapłanom pracującym w naszej Parafii najserdeczniejsze życzenia.

 

W piosence religijnej śpiewamy:

 

„Wystarczyła ci sutanna uboga i ubogi wystarczył ci ślub 
Bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga i wiedziałeś co tobie dał Bóg.” 

 

 

Życzymy Wam, drodzy Kapłani aby łaska płynąca z Sakramentu Kapłaństwa

zawsze Was umacniała do naśladowania Jezusa.

Życzymy też aby światło Ducha Świętego prowadziło Was na drodze niesienia Dobrej Nowiny nam wszystkim i tym, 

 

którzy jej nie znają, abyśmy mogli wspólnie podążać za Chrystusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

 

 

1 marca 2012

 

Spotkanie modlitewne prowadziła: irenka

Słowo ze spotkania: Jz 1, 16 - 19

 

 Pan Bóg wzywa nas do stanięcia w prawdzie przed Nim....

- Obmyjmy się, bądźmy czyści,
- Zaprawiajmy się też w czynieniu dobrych uczynków i troszczmy o sprawiedliwość,

- Wspomagajmy uciśnionych, w obronie wdów i sierot stawajmy.

 

A obietnica Pana jest wielka:

 

23 luty 2012

Adoracja Najświętszego sakramentu

 

 

18 luty 2012

To był bal......

 

 

16 luty 2012

Spotkanie modlitewne prowadziła: Ela

Słowo ze spotkania: Jk 1, 2 - 6

 

Św. Jakub wzywa nas do bycia wytrwałymi w doskonaleniu się poprzez każde doświadczenie naszego życia.

Mówi, że należałoby szczególnie cenić te doświaczenia, które wystawiają nas na próbę, bo moc w słabości się doskonali....

Często słyszymy: "nie dam rady", "jestem za słaby", "to ponad moje siły"...

Pamiętajmy.... Bóg umacnia poprzez słabości do dawania świadectwa wierze.

 

Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48)

 

 

9 luty  2012

Msza Święta z modlitwą wstawienniczą.

 

 

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca......

 

2 luty  2012

Msza Święta

A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia,

błogosławił Boga i mówił:

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.

A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:

„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak,

któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

 

Łk 2, 27 - 35

 

28 - 28 stycznia

Uczestniczymy w OSCH

 

 

Galeria zdjęć:

http://odnowa.sanktuarium.ostroleka.pl/galeria.html?func=viewcategory&catid=19

 

 

Eucharystia z OSCH - sobota:

http://www.youtube.com/watch?v=L6MzhE_DRUs&feature=youtu.be

 

Eucharystia OSCH - niedziela:

http://www.youtube.com/watch?v=rLCN9KKBTew&feature=youtu.be

 

26 stycznia  2012

Uroczyste przyjęcie "naszego credo"

 

 

 

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk1.

 

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.

 

Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach

znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!                      2 Tm 1, 6 - 8

 

 

 

 


 

 

31  grudnia  2011

Sylwestrową zabawą żegnamy Stary rok a Mszą Św. o północy witamy nowy 2012 rok

 

 

29  grudnia  2011

Adoracja Najświętszego Sakramentu u żłóbka

 

Pójdźmy się pokłonić

 

W Chrystusie, Panu naszym, objawiła się przyjaźń i dobroć Boża dla człowieka.

Pójdźmy pokłonić się Jemu.

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas.

Jak kiedyś, Boski Zbawicielu, pasterze przed Twoim żłóbkiem, tak i my z radosnym sercem klęczymy przed Tobą.

Wiemy, że tu, w Najświętszym Sakramencie, jesteś obecny jako Bóg i jako Człowiek, że dla nas narodziłeś się w Betlejem.

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas.

Synu Wiecznego Ojca, dla naszego Zbawienia stałeś się człowiekiem.

Przyszedłeś do nas, nie dla naszych zasług, lecz przez miłosierdzie.

Twoją łaską usprawiedliwieni, stajemy się dziedzicami wiecznego życia (Tt 3,4-7).

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas.

Byliśmy zagubionym plemieniem ludzkim. Przez grzech pierworodny byliśmy dziećmi gniewu.

Wielu z nas przez własne grzechy zasługiwało na potępienie. Przyszedłeś od wiecznego Ojca, by nas zbawić.

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas.

Panie Jezu, Ty sam zechciałeś dać Ojcu w niebie zadośćuczynienie, którego my ludzie nigdy nie moglibyśmy uczynić.

Dlatego już przy Twoim przyjściu na świat rzekłeś do Ojca:

Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie.

Wtedy rzekłem: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże (Hbr 10,5-7).

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas.

Panie, Jezu Chryste, już przy przyjściu na świat ofiarowałeś się Boskiemu Ojcu.

W żłóbku rozpocząłeś ofiarę życia przyjąwszy postać sługi. Na krzyżu dokonałeś ofiary - stałeś się posłuszny aż do śmierci.

Codziennie odnawiasz Swą zbawczą ofiarę na ołtarzach, gdzie Twoje Bóstwo i Człowieczeństwo ukrywasz jeszcze pod postaciami chleba i wina.

 

Co możemy Ci dać, Panie, za wszystko, co dla nas uczyniłeś?

Podnieśmy Kielich zbawienia, pragniemy sławić imię Twoje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

22 grudnia 2011

Wieczór Wigilijny

 

 

 

 

9  grudnia  2011

Msza Święta z modlitwą wstawienniczą.

 

W raju, po złamaniu Bożego zakazu, Adam rozmawia z Bogiem o tym, co się stało.

Człowiek unika jasnych odpowiedzi na Boże pytania, zrzuca winę na drugiego człowieka za to,

co wydarzyło się w jego życiu. Pośrednio wini też Boga – to przecież Bóg dał Adamowi Ewę...

Maryja rozmawia z Bogiem inaczej. Ona słucha uważnie i nie odpowiada pochopnie.

Mimo że anioł mówi Jej rzeczy cudowne, Ona z uwagą je rozważa, zastanawia się nad ich treścią.

Chce dobrze zrozumieć ich sens, stąd pyta z rozwagą o rzeczy istotne i ważne.

I jest otwarta na sprawę najważniejszą: „dla Boga nie ma nic niemożliwego”.

Ona w to głęboko wierzy, stąd Jej wewnętrzny spokój, gdy zgadza się na Jego wolę.

Nie wie tak wielu rzeczy, a jednak nie ma w Niej lęku co do przyszłości, bo wierzy w miłość Boga do człowieka, do Niej samej.

Wierzy, że nie spotka Jej nic złego bez Jego woli, a każde zło tylko On potrafi przemienić w dobro.

 

Bóg tak samo chce rozmawiać ze mną – o tym, co ja robię i o tym, co On zaplanował dla mnie.

Im więcej we mnie wiary i zaufania Jego dobroci i miłości, tym lepiej Go usłyszę.

Potrzebuję jednak, jak Maryja, czasu zastanowienia się, ciszy, spokoju. I szczerości wobec Niego.

 

Panie... uzdolnij mnie do przyjęcia Ciebie.... mego Pana i Uzdrowiciela....

 

 

 

3 listopada 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła: Małgosia

Słowo ze spotkania: Ps 62, 6 - 9; 12 - 13

 

Katecheza: Ks. Piotr - piąte przykazanie: nie zabijaj

 

  Piąte przykazanie chroni przede wszystkim tych, którzy nie mogą się bronić.

Zawiera nie tylko zakaz zabijania, ale również wezwanie do obrony praw wszystkich ludzi

i do stworzenia bardziej humanitarnych warunków życia.

Wzywa nas do modlitwy w obronie życia.

 

20 października 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła: ela

Słowo ze spotkania: Ps 103, 2 - 14

 

Katecheza: Ks. Piotr - Czwarte przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją.

 

Czwarte przykazanie  Jest to przykazanie bliskie sercu każdego dziecka.

Przykazanie, w którym Bóg pokazuje nam, iż po Nim mamy czcić tych, którym zawdzięczamy życie. 

 

Przykazanie to przypomina nam o wielkiej wdzięczności za dar życia, jaką winni jesteśmy naszym rodzicom. 

 

Nasi rodzice po urodzeniu otoczyli nas swoją opieką, w niektórych przypadkach

 

– poświęcili wiele nieprzespanych nocy byśmy dziś mogli żyć, wychowywali nas z miłością

i nie oddali do domu dziecka – pomyślmy o tym gdy będziemy chcieli ich oddać do domu starców…

 

13 października 2011

Msza Święta z modlitwą wstawienniczą.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,
jak tylko przeze Mnie.

J 14,6

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli,

a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. [Łk 11,52]

 

 

6 października 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła: Ania

Słowo ze spotkania: 1 J 2, 3 - 7

Orędzie: Bóg jest Bogiem jedynym. Kto trwa w Nim ten będzie miał życie wieczne.

 

Katecheza: Ks. Piotr - Trzecie przykazanie: Pamiętaj abyś dzień święty święcił.

Trzecie przykazanie napomina ludzi, aby nie zagubili się w wirze pracy,

aby w dążeniu do wypełnienia swych codziennych obowiązków

nie zapomnieli o Bogu. Każdego siódmego dnia winni brać udział w „odpoczynku Boga” Stwórcy,

mieć czas dla Niego i dla siebie, poddać się Jego odradzającemu działaniu.

 

 

29 września 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła:

Słowo ze spotkania:

Katecheza: Ks. Piotr - Trzecie przykazanie: NIe będziesz imienia Pana, Boga swego nadaremnie.

Drugie przykazanie przestrzega, aby nie powoływać się fałszywie na Pana Boga, aby nie nadużywać imienia Bożego.

Nadużycie imienia Bożego polega na tym, że ktoś powołuje się na Niego, by w „Jego imieniu” szkodzić życiu i wolności innych.

 

22 września 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła: Jagoda

Słowo ze spotkania: Iz 49, 13 - 16

Katecheza: Ks. Piotr - Pierwsze  przykazanie: NIe będziesz miał Bogów cudzych przede Mną.

Pierwsze przykazanie zakazuje czci fałszywych bogów. Dla chrześcijanina oznacza to - wezwanie do niezachwianej wiary

w prawdziwie wyzwalającego Boga i oddanie się Jemu. Fałszywymi i zniewalającymi nas bogami naszych czasów są: władza,

dążenie do sukcesu i sławy, pieniądz.

 

15 września 2011

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

08 września 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła: Małgosia

Słowo ze spotkania: Rz 15,5 - 7,13

 

01 września 2011

Msza Święta z modlitwą wstawienniczą.

>>Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.

Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.<<[Łk 5, 4-6]

 

Wypływając na głębie mojego życia mam szansę aby złowić "grube ryby"...

Wprawdzie doświadczam ogromu swojej niegodności i grzeszności, ale też Jezus nieustannie mnie uspokaja i koi mój strach i lęk.

Jego nie brzydzi moja grzeszność, On nie zważa na moją słabość, małość i niegodność. Liczy się tylko miłość i to, że idę za Jego Słowami,

że pozwalam, by kierował moim życiem.

Wiem, że ta łaska wyproszona została mi przez liczne modlitwy ludzi mi bliskich.

Jest to też dla mnie zobowiązanie, by modlić się za innych, bo wiem już, jak wielką radość i pokój serca daje kroczenie za Jezusem.

 

Zostawili wszystko i poszli za Nim. [Łk 5,11b]

http://www.angelus.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6280:na-gspwiadectwo-ilona&catid=799:wieczernik-nr-150-kwiecie07-&Itemid=908 

wakacje

 

Wakacje to sprzyjający moment, by na pierwszym miejscu postawić to,

co faktycznie jest w życiu najważniejsze,

to znaczy słuchać Słowa Pańskiego.

 

"bez miłości nawet najważniejsze zajęcia tracą wartość i nie dają radości".

 

- Bez głębokiego sensu wszystkie nasze zabiegi sprowadzają się

do jałowej i nieuporządkowanej krzątaniny.

A kto daje nam miłość i prawdę, jak nie Jezus Chrystus?

Uczmy się zatem, bracia i siostry, pomagać sobie nawzajem, współpracować,

lecz przede wszystkim wybierać razem lepszą cząstkę,

która jest i będzie zawsze naszym największym dobrem

- mówił Benedykt XVI do wiernych na popołudniowej modlitwie w Castel Gandolfo w dniu 18.07.2011

 

strumyk

 

 
"W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem." 2Tm 4,7

refleksja wakacyjna.......

 

 

Jakże różne drogi przywiodły ich do Chrystusa. Jeden się Go zaparł, drugi prześladował.

A jednak obaj, choć nie uniknęli błędów, poszli za Nim, by służyć Mu całym swoim życiem.

Kim stał się dla nich, że trwali przy Nim, gdy przyszło im znosić prześladowanie dla Jego sprawy?

Nie zawahali się umrzeć za Niego.

w_stron_sca

 

Dziś po raz kolejny stawiam i ja sobie to pytanie, kim On dla mnie jest?

Czy jest wszystkim, Kimś najważniejszym, Kimś, Kogo się kocha i Komu się ufa, Przyjacielem, Panem, Mistrzem?

Wystarczy przypatrzeć się swojej codzienności, relacjom z ludźmi i z Bogiem, by zobaczyć,

kim tak naprawdę On dla mnie jest i jakie miejsce zajmuje w moim życiu.

Czy stać mnie na jakiekolwiek poświęcenie ze względu na Niego?

 

spyw_kajakowy

Czy potrafiłabym zrezygnować z zaszczytów, kariery, jeśli On by tego zażądał,

z przyjaciół,jeśli oddalaliby mnie od Niego,

z posiadania rzeczy, które by mi Go przysłaniały?

Czy za św. Pawłem mogę powiedzieć, że występuję w dobrych zawodach, zmierzam we właściwym kierunku,

by strzec swojej wiary?

Czy ufam Mu, jak św. Piotr, zwłaszcza wtedy, gdy sytuacja wydaje się bez wyjścia?

Czy ja naprawdę Go kocham?

Czy On jest dla mnie Kimś najważniejszym?

 

 

"Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę." Ps 34,9

 

Kwiat_symbol_Boga

 

Posyłam Was, moi apostołowie abyście dzielili się tym co otrzymaliście

- moją Miłoscią i Wiernością -

z tymi, których postawię na waszej drodze....

9 czerwca 2011
Spotkanie modlitewne
 
Spotkanie prowadziła Janeczka
Słowo ze spotkania: J 17, 20 - 26
 
 
2 czerwca 2011
Spotkanie modlitewne
Wybór Lidera wspólnoty
 
Spotkanie prowadziła: Krysia
Słowo ze spotkania: Dz 1, 23 - 26
droga_wrd_ska
Dziś dla naszej Wspólnoty jest bardzo ważny dzień....
Wybieraliśmy nowego Liera naszej gurpy..
 
Gościł na tym spotkaniu świecki koordynator Odnowy w Duchu Świętym - Wojciech.
Powiedział nam jaki powinien być lider wspólnoty:
1. Lider to też człowiek, ze swoimi sprawami życia codziennego
2. Lider zachęca do działania wszystkich członków wspólnoty
3. Lider daje świadectwo swojego doświadczenia Boga
 
Nowym Liderem naszej wspólnoty została wybrana Ela
Przebiniegi
Życzymy naszej liderce dużo błogosławieństwa Bożego w pracy dla wspólnoty i życiu osobistym.
Życzymy natchnień Ducha Świętego i otwartości na te natchnienia.
Życzymy też opieki Matki Bożej... bo gdzie ona, tam i Duch Święty i łaska Bożego Syna.
Amen
26 maja 2011
Spotkanie modlitewne prowadziła Janeczka
Słowo ze spotkania: J 14, 25 -29

Świadectwo : Ula

 

pokj_ducha
20- 21 maja 2011
XVII CZUWANIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
JASNA GÓRAczuwanie1
 

 

PIĄTEK- DZIEŃ ANIMATORA

Słowa z Księgi Tobiasza (1, 12) „Wierny byłem mojemu Bogu z całej duszy" stanowiły główny temat tegorocznegoczuwania dla animatorów.
Zarówno w wygłoszonych konferencjach, jak i w Słowie Bożym, otrzymywanym podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu,

można było zauważyć wierną miłość Boga do człowieka, przejawiającą się w ofiarowaniu nam Syna. Człowiek,

wezwany w mocy Ducha Świętego, do zawarcia Nowego Przymierza jako Pieczęci Wierności Bożej,

potrzebuje oczyszczenia i pojednania. Uznanie grzechu własnego życia, rozumianego jako niewierność,

zdecydowanie ułatwiła animatorom modlitwa przeciw zniechęceniu.

Z kolei konferencję, dotyczącą naszej jedności w Duchu Świętym, wypełniło spotkanie modlitewne zespołu Mocnych w Duchu,

w którym wspólny śpiew i taniec radości ogarniał wszystkich uczestników.

 

SOBOTA-SPOTKANIE OTWARTE

Pieczę nad tym dniem sprawowały znakomite osobowości należące do Odnowy w Duchu Św.

Na początku wprowadził nas w modlitewne czuwanie ks. Mariusz Mik z Rzeszowa,

który z radością powitał wszystkich zgromadzonych na placu przed ołtarzem MB Częstochowskiej oraz przedstawił prelegentów igrupę muzyczną.

Głównym mówcą dnia był o. Raniero Cantalamessa z Włoch, który zachwycał nas prostotą, delikatnością i czułością z jaką mówił.

Adorację przed Najświętszym sakramentem w duchu prostoty i radości poprowadził ks. Andrzej Grefkowicz z Magdalenki.

Wspaniałą konferencję o potrzebie wykonania Bożych poleceń powiedziała do nas Lucyna Słup ze wspólnoty Chemin Neuf.

Zaś najważniejszemu punktowi dnia, który zarazem stanowił zakończenie spotkania tj. Eucharystii przewodniczył ks. Apb Celestino Migliore,

Nuncjusz Apostolski w Polsce.
Posługę muzyczną sprawował zespół z Łodzi Mocni w Duchu.

 

19 maja 2011
Spotkanie modlitewne - prowadziła: Małgosia i Krysia
Słowo ze spotkania: Ps 134
 
4275_gory_laka_szopa
Bóg wezwał nas do uwielbiania Go we wszystkich naszych drobnych i codziennych sprawach.
W naszych troskach....
W dostrzeganych, otrzymanych od Niego łaskach....
W przeżyciach dnia dzisiejszego.....
 
Pan poprzez słowa Pisma Świętego zapewnia nas
o Swoim błogosławieństwie na trudy dnia dzisiejszego....
 
12 maja 2011
Msza Święta z modlitwą wstawienniczą
Chrystus_zmartwych_wstay
 
WARTOŚĆ MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

Dzieje Apostolskie w rozdziale 12. opisują historię cudownego uwolnienia św. Piotra z więzienia za sprawą anioła,
który zdjął z niego łańcuchy i wyprowadził na wolność. Kiedy Piotr przyszedł do domu Marii, matki Marka, odkrył,
że wielu zebrało się [tam] na modlitwie. Czy cudowne uwolnienie Piotra miałoby miejsce bez modlitwy wspólnoty wierzących?
Tego nie możemy być pewni, ale autor Dziejów Apostolskich dostrzegł powiązanie pomiędzy tymi wydarzeniami.
Modlitwa wstawiennicza przynosi zaskakujące efekty.
Podam kilka powodów, dla których należy docenić znaczenie tego duchowego środka:

1. Wzmacnia Bożą ochronę

Uwolnienie Piotra z więzienia było spektakularnym przykładem Bożej ochrony.
Najczęściej objawia się ona w sposób subtelniejszy - w postaci: bezpiecznej podróży, zadowalających wyników badań,
zmiany postawy nastolatka i innych wydarzeń mogących być ilustracją do słów z Listu św. Jana: Większy jest Ten,
który w was jest, od tego, który jest w świecie (1 J 4,4). Inaczej mówiąc - nie musimy obawiać się mocy tego świata,
gdyż Boża moc jest nieporównywalnie większa.

2. Uwalnia od poczucia osamotnienia

Kiedy inni modlą się za mnie, często czuję pokój serca wynikający ze świadomości, że ktoś pamięta o mnie przed Bogiem.
Raz, gdy byłam po poważnej operacji chirurgicznej, doświadczyłam ukołysania jakby w hamaku modlitwy,
otoczona modlitwą przyjaciół, najbliższych oraz członków wspólnoty.

3. Umacnia nas w wypełnianiu woli Bożej

Niezależnie od tego, czy chodzi o zadania podejmowane w rodzinie, czy o posługę wobec braci i sióstr,
czy też o nasze miejsce w społeczeństwie - w każdym wymiarze życia potrzebujemy siły, która przewyższa naszą.
Modlitwa wstawiennicza otwiera drzwi mocy Boga.

4. Buduje naszą relację z Bogiem i powoduje wzrost wiary

Gdy słońce świeci i życie toczy się pomyślnie, nasza tęsknota za Bogiem jest przytłumiona,
a relacja z Nim łatwo może przesunąć się na plan dalszy. Ale kiedy wisimy nad urwiskiem,
już tylko paznokciami trzymając się krawędzi, naszą uwagę przykuwa Ten, który ma moc nas ocalić.
Zaczynamy od rozpaczliwego „Panie, ratuj!", by dopiero po jakimś czasie wyznać: „Kocham Cię, mój Panie i Boże".
Szum z nieba
Jan Alkire
Tłum. Katarzyna Tomczak
5 maja 2011
Spotkanie modlitewne - prowadziła Jagoda.
Słowo ze spotkania: 1 P 1, 3-9
Katecheza "Po REO" - Apostolstowo świeckich - Agata
 
Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką *
z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodziły się góry, †
nim powstał świat i ziemia, *
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: "Wracajcie, synowie ludzcy".
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
Rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.
Zaprawdę, Twój gniew nas niszczy, *
trwoży nas Twoje oburzenie.
Położyłeś przed sobą nasze grzechy, *
nasze skryte winy w świetle Twojego oblicza.
Wszystkie nasze dni mijają w Twoim gniewie, *
nasze lata dobiegają końca jak westchnienie.
Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, *
osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni.
A większość z nich to trud i marność, *
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.
Któż może poznać siłę Twego gniewu *
i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia?
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!
Psalm 90
 
28 kwietnia 2011
Odbyło się Nabożeństwo Drogi Światła
 
Chrystus zmartwychwstał... prawdziwie zmartwychwstał.....Alleluja!
24 -25 kwietnia 2011
 
śWIĘTA WIELKIEJ NOCY

 

Baranek_Boy

Chrystus zmartwychwstał !


Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja!

 

 

Niech Zmartwychwstały Pan będzie obecny na naszych drogach,

Niech opromienia nas blaskiem Swojej miłości

i przemienia to co szare w kwitnący ogród,

 

Chrystus

 

Radosnych, pogodnych Świąt Wielkiejnocy!

 

tulipany_wielkanocne

 

 

10 -14 kwietnia

REKOLEKCJE_WIELKOPOSTNE

PARAFIALNE

 

"Panie, Boże mój, jedyna nadziejo moja,

wysłuchaj mnie, abym nie uległ zmęczeniu

i nie zaniechał poszukiwania Ciebie,

ale bym zawsze gorliwie szukał oblicza Twego.

Ty sam daj mi siły na poszukiwanie,

Tyś bowiem pozwolił, abym Cię znalazł,

Tyś mi dał nadzieję, że odnajdę Ciebie

coraz więcej."

św. Augustyn

 

Rekolekcje_wielkopostne1

 

Czas rekolekcji to czas zastanowienia się nad sobą i nad swoim życiem.

Zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i zamyślić.

Spotkać Boga i spotkać się sam na sam ze sobą.

Trzeba wyjść na pustynię, bo tam jest cisza, spokój i milczenie.

Wtedy można usłyszeć siebie.

Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła.

Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi.

Czas rekolekcji jest bardzo znanym aktem pokutnym w Kościele od wieków - aktem duchowych ćwiczeń.

Dlatego rekolekcje odprawiają wszyscy:

papież, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, małżonkowie, rodzice, dziadkowie,

studenci, uczniowie, osoby chore i niepełnosprawne, osoby samotne i rozwiedzione...

Kościół naucza i przygarnia wszystkie owieczki rozproszone na całym świecie.

 

rekolekcje_wielkopostne_2

 

Ktoś kiedyś napisał: Trudniej jest dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę...".

To prawda, nie będzie nam łatwo stać się lepszymi po godzinie lub po kilku godzinach nauk rekolekcyjnych.

W ciągu kilku chwil nie da się naprawić całego duchowego rozgardiaszu.

To jest praca na całe życie.

Ale warto od czegoś zacząć, warto w tych rekolekcyjnych dniach postawić sobie odważne pytania: 
Czy ja mam jeszcze wiarę?

Czy jestem w stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu i mocniej Mu zaufać?

Czy kocham Go ze wszystkich sił, wszelkim myśleniem i całym sercem?

Muszę sobie także odpowiedzieć na pytanie:

Czy ja się jeszcze modlę?

Czy potrafię rozmawiać z Bogiem?

 

 

 

7 kwietnia 2011

Spotkanie modlitewne prowadziła Irenka

Słowo ze spotkania: RZ 8, 31 - 39

 

 

 

 

2 kwietnia 2011r. -

 

VI rocznica przejścia Jana Pawła II do Domu Ojca

 

 

 

jan_pawel_21

 

 

 

2 kwietnia 2011 r. - w sobotę - modliliśmy się i czuwaliśmy

 

przy znaku Relikwii Jana Pawła II

 

Nasza grupa prowadziła adoracje, czuwanie i Apel Jasnogórski o 21:37.

 

 

 

MODLITWA O UDZIELENIE ŁASKI PRZEZ WSTAWIENNICTWO
SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II

 

Boże w Trójcy Przenajświętszej,

 

dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi

 

Papieża Jana Pawła II,

 

w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,

 

chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.

 

On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu

 

i matczynemu wstawiennictwu Maryi,

 

ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,

 

wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,

 

jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

 

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski,

 

o którą prosimy z nadzieją że Twój Sługa Papież Jan Paweł II,

 

zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych.

 

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kwietnia 2011 r. -

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie.

 

 

Liturgii Eucharystycznej o godzinie 18:00 i modlitwie o uzdrowienie przewodniczył

 

tradycyjnie ojciec  Teodor Knapczyk OFM,

sekretarz ds. ewangelizacji Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie,

który od wielu lat przeprowadza tego typu modlitwy w różnych częściach i parafiach Polski.

 

Posługujemy śpiewem i modlitwą osłonową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2011

Odbyła się Droga Krzyżowa w króżgankach naszego Kościoła

 

Zdjcie0140

 

 

26 marca 2011

Spotkania Liderów i Animatorów w Ostrowi Mazowieckiej

 

"ZWRÓĆMY KU PANU SPOJRZENIA..."

 

Uczestniczymy w spotkaniu pilnie wsłuchując się w katechezy ks. Wojciecha Nowackiego i Katarzyny Podchul.

Kontemplujemy Oblicze Jezusa Ukrzyżowanego.

Nasza liderka dzieli się z zebraną wspólnotą świadectwem.

Uczestniczymy w modlitwie Anioł Pański.

Na zakończenie spotkania jest uroczysta Msza Święta

 

 

25 marca 2011

Uczestniczymy w Marszu dla życia i podejmowaniu duchowej adopcji nienarodzonych dzieci

Obraz

 

DUCHOWA ADOPCJA

Jest to modlitewne zobowiązanie złożone w intencji jednego dziecka

zagrożonego zabiciem w łonie matki.

Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcje

ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców,

prosząc Boga o szczęśliwe narodziny.

Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się:

- jeden dziesiątek Różańca Świętego

- codzienna modlitwa

- dodatkowa dowolna ofiara lub wyrzeczenie

 

Należy pamiętać o codziennym wypełnianiu przyżeczeń.

W razie jednorazowego zapomnienia trzeba wydłużyćokres modlitwy o jeden "zapomniany" dzień.

W przypadku dłuższej przerwy modlitwę trzeba podjąć na nowo od początku.

Więcj informacji:http://www.duchowaadopcja.com.pl

 

 

MODLITWA CODZIENNA

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,

która urodziła Cięz miłością oraz św. Józefa, człowieka zawierzenia,

który opiekował sięTobą po urodzeniu-

proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,

które duchowo adoptowałem/am,

a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.

Proszę, daj rodzicom miłośći odwagę,

aby swoje dziecko zostawili przy życiu,

które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.

 

 

24 marca 2011

Odbyło się spotkanie modlitewne naszej grupy, które prowadziła Małgosia

Katecheza "Po REO" - Odkryj swój charyzmat - Krysia

Słowo ze spotkania: Łk 6, 46 -49

 

Biblia001

 

Budowanie na skale oznacza słuchanie i wykonywanie słów Jezusa Chrystusa.

Kiedy już ten fundament zostanie położony w życiu chrześcijanina,

budujemy na nim, słuchając i wprowadzając w nasze  życie Słowo Boże.

Gdy czynić to będziemy - zbudujemy gmach wiary, który jest położony na Samym Jezusie Chrystusie.

 

17.03.2011

Uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu

 

adoracja

Uwielbialiśmy Pana w Jego wielkości, Bożej mocy, Jego opatrzności...

Dziękowaliśmy Bogu za Katolicką Odnowę w Duchu Świętym, za naszą wspólnotę,

za każdego człowieka , którego Bóg stawia na naszej drodze....

 

10.03.2011

Odbyło się spotkanie modlitewne naszej grupy, które prowadziła Ania

 

Katecheza "Po REO" - Grupki dzielenia - Krysia

 

Słowo ze spotkania: 1 P 5, 5a - 11

 

Matka_Teresa_i_Ojciec_wity

 

«Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów» (1 P 4, 8).

 

 

 

6 marca 2011 r.

 

Do naszego Sanktuarium pw. Św. Antoniego Padewskiego przybyły

 

Relikwie Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II

 

Jan_Pawe_II

 

«Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia,

 

a pokornym łaskę daje» (1 P 5, 5).

 


Oto słowa Piotra, słowa troski o Kościół, słowa miłości do Jego i naszego, do Chrystusowego Kościoła.
Dokładnie osiem miesięcy temu, 2 kwietnia 2005 r. Ojciec Święty odszedł po nagrodę do Pana.

 

Jednak pamięć o nim, o jego życiu i nauczaniu trwa. Dziękuję wam dzisiaj, że każdego drugiego dnia miesiąca

 

gromadzicie się w tym miejscu, by dziękować Panu Bogu za dar posługi Jana Pawła II Kościołowi i światu.

 

Przychodzimy tutaj również po to, by się krzepić nie tylko wspomnieniami,

 

ale nade wszystko umacniać się jego obecnością i wstawiennictwem u Boga. Niech ta pamięć i modlitwa trwa.
Wraz z odejściem Jana Pawła II Boża Opatrzność wmurowała w fundamenty Kościoła kolejny kamień węgielny:

 

Jan Paweł II spoczął w Bazylice Watykańskiej obok św. Piotra i tu, z woli Kolegium Kardynalskiego, oczekuje na zmartwychwstanie.

 

Tu cały Kościół dojrzewa przy nim do czasu wyniesienia go do chwały świętych.
Przyzwyczailiśmy się wszyscy do stylu jego posługiwania. Widzieliśmy - czuliśmy - że oczekiwał na nasze odwiedziny;

 

tak - czekał i zapraszał do swej kaplicy i swego stołu, do swego serca, każdego z nas.

 

Nie mogły mu w tym przeszkodzić ani liczne zajęcia, ani audiencje, ani podróże apostolskie, one mu ten kontakt z ludźmi,

 

a także z rodakami, tylko ułatwiały.
Zdumiewał nas niezwykłym bogactwem swego umysłu, ale krzepił i otwierał na trudne prawdy Ewangelii

 

- sercem, kochającym szczerze. Był ludziom wierny w przyjaźni i miłości dlatego,

 

że był autentycznie wierny w miłości Bogu. Był większy od siebie samego, bo zakorzeniony w Bogu.
W życiu tego niezwykłego Sługi Bożego wszystko było nadzwyczajnie proste, prawdziwe i dlatego tak bliskie wszystkim.
Jan Paweł II nieustannie dawał, czuł potrzebę dawania swoich przeżyć, przemyśleń, swojej obecności i modlitwy.

 

Dlatego czuł potrzebę ludzi, bowiem prawdziwemu człowiekowi zawsze wystarcza człowiek.

 

Wystarczał mu człowiek, bo widział w nim obraz Boga. Swój Testament pisał całym życiem, ale nie zaniedbał ująć go w słowa:
Chrystusowi i Kościołowi, «przez ręce Matki mego Mistrza oddaję wszystko, Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość»

 

(por. Testament, 6 marca 1979 r.) Był świadomy i zapisał to w Testamencie,

 

że «czasy, w których żyjemy, są niewymownie trudne i niespokojne.

 

Trudna także i nabrzmiała właściwą dla tych czasów próbą - stała się droga Kościoła,

 

zarówno Wiernych, jak i Pasterzy». Chrystus uczynił pożyteczne jego życie «dla tej największej sprawy,

 

której starał się służyć: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodzinyludzkiej»

 

Homilia Arcybiskupa Józefa Michalika wygłoszona w Grotach Watykańskich

 

podczas wizyty Biskupów Polskich „ad limina apostolorum"
(2 grudnia 2005 r.)

 

 

 

 

24.02.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbyło sięspotkanie modlitewne naszej grupki, które prowadziła Irenka

Kateheza "Po REO" - Moje miejsce w Kościele - ks. Piotr

Słowo ze spotkania: Syr 5, 1-8

bogosawiestwo

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Błogosławiony, kto zaufał Panu....

 

Ps 1, 1-4

 

 

17.02.2011

Odbyła się Droga Światła.

 

 

Panie... Ty jesteś Światłością świata.... i ciemność Cięnie ogarnie....

Przychodzisz do nas Jezu... pozwalasz się dotykać, pozwalasz się oglądać....doświadczać....

Chcesz, Panie oświetlać nasze drogi... Chcesz nas prowadzić do Ojca Niebieskiego....

Chwała Ci, Panie nasz!

 

10 lutego 2011

Odbyła się Msza Święta z modlitwą wstawienniczą

 

 

Jezu... przychodzisz do nas w Najświętszym Sakramencie.... Karmisz nas swoim Ciałem....

Panie... Ty uzdarwiasz nas poprzez Eucharystię...

Wielbimy Cię, Panie nasz...

 

3.02.2011

Odbyło sięspotkanie modlitewne naszej grupy, które prowadziła Ania.

Słowo ze spotkania: Ef 1, 3-10

 

 

"Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie"

Amen.

Katechezę "Po REO" powiedziała nam Ela - " Co to znaczy Kościół?"

 

 

29 - 30 stycznia 2011

Uczestniczymy w Ostrołęckich Spotkaniach Charyzamatycznych.

 

 

Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem "Rodzina jest przyszłością Kościoła"

Zespół muzyczny "MOcni w Duchu" uczyli nas uwielbiania Boga tańcem.

W Konferencji Ks. W. Nowacki przedstawił nam "Rodzina - blaski i cienie"

a J. Pulikowski dowodził, że: "wyrośliśmy z rodziny i przez rodzinę"

Wraz z Ulą i Tomaszem Berentami modliliśmy się, adorowaliśmy i zawierzaliśmy siebie i swoje rodziny Jezusowi.

Zakończyliśmy dzień Eucharystią pod przewodnictwem ks. bp S. Stefanka.

 

 

W drugim dniu OSCH uczyliśmy się pozstrzegać życie jako dar.

Grzegorz Górny - redaktor Fronda.pl - uświadomił nam, że to ciało ludzkie stworzone jest do życia i miłosci.

To przez nasze ciała wyrażamy to co dzieje się w nas: nasze uczucia, nasze emocje ale też naszą duchowość.

Prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski w swojej konferencji i świadectwie stanął po stronie świętości życia.

Ks. Piotr Pietrzak prosił Boga o uwolnienie nas od grzechów przeciw ciału i ukochanie życia.

Zespół uwielbienia " OdNowa " z Białegostoku uczył nas jak uwielbiać Boga tańcem i śpiewem.

Spotkanie zakończyła Eucharystia pod przewodnictwem ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego.

 

 

27.01.2011

Odbyło sięspotkanie modlitewne naszej grupy, które prowadziła Janeczka.

Słowo ze spotkania: Iz 12, 2 -6

Pan Bóg wzywa nas do spuszczenia zasłon naszych nieufności i otwarcia się na Niego.

Zaprasza nas przez Bramę do pięknego raju, w którym pełni zaufania będziemy wielbić i wysławiać Boga i Jego Miłość.

Konferencje po REO powiedziała Ania na temat: Spotkanie moclitewne grupy Odnowy w Duchu Świętym.

 

 

 

 

Spotkanie było pełne radości i modlitwy uwielbienia Boga za wszystko czym nas otacza i do czego nas powołuje.

 

 

 

20 stycznia 2011

Odbyło sięspotkanie modlitewne naszej grupy, które prowadziła Krysia.

Słowo ze spotkania: Ps 103, 11 - 22

 

 

Błogosławcie Pana wszystkie Jego stworzenia!

Konferencje po REO o Słowie Bożym powiedziała nam Ela.

 

 

13 stycznia 2011

Po adoracjii przy żłóbku maleńkiego Pana Jezusa przyjęliśmy CREDO

jako wskazówkę drogi naszego życia i wierności Bogu.

 

ALLELUJA !

 

Trzynastego stycznia przy żłóbku adorowaliśmy, wychwalaliśmy

i radowaliśmy się przyjściem na świat Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W zachwyceniu i zdumieniu staraliśmy się zgłębiać tę niepojętą tajemnicę.

Boże Narodzenie jest czasem, gdy we wspólnocie, wcześniej  rozeznawszy  w swoim sercu,

siostry i bracia podejmują decyzję życia według Naszego Credo.

W tym roku takie postanowienie powzięło dwadzieścia pięć osób.

Uradowaliśmy się  obecnością  Bożenki i Krzysztofa ze wspólnoty "Miłosierdzie"

z Ostrowi Mazowieckiej. Właśnie ta grupa, trzy lata temu, pomagała nam swoim świadectwem i wiedzą

zrozumieć, czym jest droga Naszego Credo.

Przyjechał i modlił się z nami ksiądz Wojciech Nowacki.

 

 

Powiedział nam słowa umocnienia , między innymi:

 

WSPANIAŁYM DAREM JEST ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM !

ZOBOWIĄZANIA "NASZEGO CREDO" TWORZĄ KLIMAT DO ROZWOJU TAKIEGO ŻYCIA.

JESTEŚMY STWORZENI NA OBRAZ BOGA TRÓJJEDYNEGO I NIE BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI

W POJEDYNKĘ. ODRYWAJĄĆ SIĘ, CZYNIMY INNYCH NIESZCZĘŚLIWYMI.

NIE UMIE OFIAROWAĆ TEN, KTO NIE UMIE PRZYJMOWAĆ.

CHRYSTUSA, KTÓRY OFIAROWUJE SIĘ NAM CAŁY, PRZYJMUJEMY  WE WSPÓLNOCIE

RÓWNIEŻ DECYZJĘ PODJĘCIA STYLU ŻYCIA W DUCHU:

WIĘCEJ, BARDZIEJ, GŁĘBIEJ ,

RÓWINEŻ PODEJMUJEMY WE WSPÓLNOCIE.

SAMI NIE DAMY RADY.

TAK ŻYJE KOŚCIÓŁ OD 2000 LAT.

NIC NIE MOŻE NAS BARDZIEJ ZŁĄCZYĆ,NIŻ MOC DUCHA ŚWIĘTEGO

W JEZUSIE CHRYSTYSIE.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA STAJĄ SIĘ NASZYM UDZIAŁEM !

TYLKO LUDZIE WOLNI, W WOLNY SPOSÓB, MOGĄ

ZAAKCEPTOWAĆ ZASADY WOLNYCH LUDZI.

 

 

31.12.2010

Witaliśmy Nowy Rok 2011

 

29.12.2010

Odbyło się spotkanie modlitewnenaszej grupy, które prowadziła Irenka.

Słowo ze spotkania: 1 J 4, 9 - 16

 

 

"Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.

Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała"

 

22.12.2010

Odbył się Wieczór Wigilijny

 

 

Wieczór Wigilijny spędziliśmy przy stole zastawionym potrawami wigilijnymi.

Podzieliliśmy się Opłatkiem i złożyliśmy sobie najserdeczniejsze życzenia z okazji narodzenia Bożego Dzieciątka.

Zjedliśmy kolację Wigilijną. Śpiewaliśmy kolendy i cieszyliśmy się obecnością Boga wśród nas i swoją nawzajem.

 

 

16 grudnia 2010

Odbyło się spotkanie modlitewne naszej grupy, które prowadziła Małgosia.

Słowo ze spotkania: Ps 34, 1 - 6; 16 - 19

"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał

I wybawił ze wszystkich ucisków"

 

Panie... wołamy do Ciebie w naszych uciskach, w naszych kłopotach, w naszych troskach...

Wołamy, Panie, o Twoją łaskę... o troskę... opiekę.....

A Bóg jest tak wielki i dobry, że swego Syna Jednorodzonego nam dał....

Oczekujemy Panie Jezu ponownego Twego przyjścia.....

Pamiątki narodzin maleńkiego Dzieciątka....już za chwilkę... już tuż tuż....

Ale czekamy też Panie Jezu na powtórne Twoje przyjście... na to, że zaprowadzisz nas do Domu Ojca....

Czekamy Panie Jezu na Twoją łaskę - wybaw nas ze wszystkich ucisków... przyjdź Królestwo Twoje.....

Amen.

 

 

 

10 - 11 grudnia 2010

DNI SKUPIENIA

 

 

Nasze Dni Skupienia przeżywaliśmy razem z siostrzaną Wspólnotą NOWE JERUZALEM działającą przy Kościele N.N.M.P. w Ostrołęce.

Naszymi opiekunami duchowymi byli: ksiądz Piotr i ksiądz Adam.

Świętość na co dzień - to temat przewodni naszych Dni Skupienia.

Nasi księża przybliżyli nam żywoty wybranych świętych: to jak żyli, czym się zajmowali, z kim się spotykali....

ale też dlaczego zostali świętymi...

Zastanawialiśmy się też czy i jak każdy z nas może podążać drogą świętości na co dzień.

Zastanawialiśmy się co może nam przeszkadzać we wzroście duchowym.

Rozwazważaliśmy jakie działania możemy podejmować aby dążyć do świętości.

 

Podejmując medytacje podążaliśmy za Świętym Pawłem: 2 Tm 4, 1 - 8

 

"Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się*, i na Jego królestwo:

2 głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli* nauczycieli.

4 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

5 Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty*, spełnij swe posługiwanie!

 

6 Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła.

7 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.

8 Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia,

a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. "

www.odnowa.klasztor.ostroleka.pl/galeria.html

 

08.12.2010

Msza Święta z udziałem Ojca Teodora z modlitwą o uzdrowienie.

 

 

Ojciec Teodor byłu nas po raz kolejny ze swoją posługą charyzmatem uzdrowienia.

O godz. 18 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.

Po Mszy Ojciec Teodor modlił się w intencji uzdrowienia. Następnie wraz z innymi księżmi z naszej parafii

modlił się wstawienniczo z nałożeniem rąk nad każdym, kto prosilił o taką modlitwę.

 

Posługiwaliśmy śpiewem i modlitwą osłonową.

www.sanktuarium.ostroleka.pl/index.php

 

02.12.2010

Odbyło się spotkanie modlitewne naszej Wspólnoty , które prowadziła Ania.

Słowo ze spotkanie: Fl 2, 5 - 11

 

 

27.11.2010

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI EWANGELIZACYJNYCH ODNOWY W DUCHU śWIĘTYM

 

 

 

 

 

 

25.11.2010

Msza święta z modlitwą wstawienniczą

 

 

Panie.... dziękujemy Ci za to, ze przychodzisz do nas w tych darach eucharystycznych...zywy i prawdziwy...

Panie... dziękujemy Ci za to, ze przychodzisz....ze okazujesz Swą moc....ze uzdrawiasz....

Panie...uwielbiamy Cię i błogosławimy w tych osobach, które przyszły prosić nas o wstawiennictwo u Ciebie...

Panie... dziękujemy Ci za to, ze wzsłuchujesz próźb swoich wiernych....

Amen

 

20.11.2010

Spotkanie liderów i animatorów

 

W szkole podstawowej nr 10 odbyło się spotkanie liderów i animatorów

naszej diecezji w którym uczestniczyliśmy.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14.11.2010

Perygrynacja Relikwii bł. Koroliny Kózkówny w naszym Sanktuarium

 

 

Prowadzimy czuwanie przy Relikwiach bł. Karoliny Kózkówny

 

 

Boże Wszechmogący, który tajemnice Królestwa objawiasz pokornym i ubogim,

Ty prowadziłeś bł. Karolinę do świętości drogą wytrwałej modlitwy,

sumiennego spełniania codziennych obowiązków, zaangażowania w parafialne apostolstwo i wierności Twojej nauce aż do śmierci.

Dopomóż mi trwać - jak Ona - na modlitwie, uczynić pracę służbą Tobie i bliźnim oraz gorliwie podejmować apostolskie

dzieła we wspólnocie Kościoła. Wzmocnij mnie, Panie, twą łaską, abym w obliczu przeciwności -

za przykładem bł. Karoliny - swoją postawą chrześcijańską, a kiedy trzeba będzie nawet ofiarą życia,

świadczył, że tylko Ty jesteś prawdziwym Życiem i najwyższym Dobrem.

Proszę Cię, Boże Wszechmogący, aby bł. Karolina mogła zostać ukazana w chwale świętych Kościoła.

Oby za jej przykładem i wstawiennictwem młodzi ludzie XXI wieku odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw

stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy odnajdowali drogę do Ciebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o kanonizację bł. Karoliny Kózkówny, Wiktor Skworc, Biskup Tarnowski

 

Pierścień czystości z Sanktuarium bł. Karoliny Kóżkówny.

 

Karolina była człowiekiem modlitwy. Wszyscy niemal świadkowie jej życia jednogłośnie

podkreślają wielkie umiłowanie modlitwy. Modliła się wiele, każda okoliczność

i każde warunki były dla niej dobre, aby wznosić serce do Boga.

Miała swój stały kącik modlitwy, gdzie klęcząco, na gołej ziemi rozmawiała z Jezusem.

Kiedy ojciec zwracał jej uwagę, żeby nie klęczała tyle, bo już późno,

odpowiadała z właściwą sobie prostotą: "Jeszcze się wyśpię".

Kiedy stawiamy pytanie, skąd w tak młodej dziewczynie tak wielka dojrzałość,

determinacja, bogactwo cnót i szlachetność, skąd takie głębokie zrozumienie najważniejszych spraw, t

akie bogactwo świętości, to jej słowa dają odpowiedź:

"coraz bardziej kochaj Jezusa i dobrze się módl, to i ty zrozumiesz".
 

______________________________________________________________________________________________________

 

10.11.2010

Msza Święta Rekolekcyjna

 

 


Jezus jest mym Panem, mym mistrzem i zbawcą
Takim na wieki On, alleluja,
takim na wieki On.


Panie Jezu, chwała Ci, chwała za twoją świętą krew,
Królów Król i Panów Pan,
Bóg Abrahama, alleluja,Bóg Abrahama

Jezus mnie uwalnia z mych grzechów codziennie
On daje wolność mi, alleluja, On daje wolność mi.


Panie Jezu, chwała Ci, chwała za twoją świętą krew,
Królów Król i Panów Pan,
Bóg Abrahama, alleluja,Bóg Abrahama

 

www.youtube.com/watch

 

 

www.youtube.com/watch

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6 .11.2010

W naszym Kościele parafialnym od godz. 10:00 uczestniczyliśmy

w Wieczerniku czuwając wraz z Maryją i Apostołami...

 

 

Wieczernik Św. Antoniego ma charakter spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych.
Podobnie jak Maryja i Apostołowie czuwaliśmy na modlitwie,
aby rozbudzać naszą wiarę i wstawiać się modlitewnie za tymi,
którzy szczególnie potrzebują pomocy.

 

Posługujemy śpiewem.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

28.10.2010

Msza Święta rekolekcyjna.


Przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób.
Łk 6,18


 

Gnanas jakaś potrzeba, pragnienie, słabość, ból.

Do chwili aż usłyszymy wymowne „Tak, jak trwoga to do Boga”,

aż wytkną nam niestałość, zarzucą zmarnowane w przeszłości okazje...

Wycofujemy się, chowamy we własnej skorupie, unosimy honorem.

A przecież Jezus mówi, że jest dla takich jak my, dla grzeszników.

A przecież doskonale wiemy, że gdzie indziej nie ma ratunku.

Nie szukać Go, nie posłuchać, do Niego nie wołać – to prosić się o jeszcze większe kłopoty,

zarzucać sobie samemu pętlę na szyję, odrzucić ostatnią szansę.

 


 

"Mam wszelkie prawo być oczyszczony boską Krwią,

gdyż była ona przelana za moje grzechy."
(Jan XXIII)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

08.10.2010

Msza Święta z udziałem Ojca Teodora z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

 

 

Posługujemy śpiewem i czytaniem Pisma Świętego.....

 

4 Ale wezwałem imienia Pańskiego:
«O Panie, ratuj me życie!»

 

5 Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny
*.
6 Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:
byłem bezsilny, a On mnie wybawił.

7 Wróć, moja duszo, do swego spokoju,
bo Pan ci dobrze uczynił.

8 Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy - od łez,
moje nogi - od upadku
*
.
9 Będę chodził w obecności Pańskiej
w krainie żyjących.

Ps 116, 4-9

Galeria zdjęć:www.sanktuarium.ostroleka.pl/index.php

___________________________________________________________________________________________________________

 

02 października 2010 (sobota) od godz. 10.00

 

Uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez siostrzaną wspólnotę "Wypłyń na głębię"

 

Spotkaniu w ciszy
 

które poprzez katechezy, adorację Najświętszego Sakramentu i Eucharystię

pobudziło nas do głębokiej refleksji nad sobą i swoim zyciem.....

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

30 września 2010

Po mszy świętej o godz. 18

rozpoczęliśmy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy - REO

 

 

.......Panie, Tyś jest świtłością mej duszy

Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już...................

.......Panie , Tyś jest światłością mej duszy

Daj mi moc przyjąć dziś MIŁOŚĆ Twą................................

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

23 września 2010

Odbyło się spotkanie modlitewne naszej wspólnoty, które poprowadziła Małgosia.
 

Słowo ze spotkania: KOH 1, 2-10

 

Dostrzegamy piękno świata:

zachwycające oczy wschodzące i zachodzące słońce,

wiatr, który kolistą drogą okrąża i osusza cały świat,by znów zawrócić...

morze pomieści dopływ wszystkich rzek i nie wzbiera....

To wszystko piękno i wszystko mądrość....

Nie zawsze jednak to piękno umiemy powiązać z jego Stworzycielem.

A to wszystko bez Boga to marność nad marnościami.

To w Nim jest najwyższa mądrość... to On stworzył taki porządek i takie piękno...

To Bóg dba aby wszystko miało swój ład... To Bóg żywi i ubiera... nawet lilie polne...

Wystarczy tylko Mu zaufać...

Wtedy nasze drogi staną się drogami Boga.

 

 

Modląc się Słowem Bożym uwielbialiśmy Boga w Jego stworzeniu, uwielbialiśmy Boga w Jego wielkiej mądrości.

Dziękowaliśmy Mu, że troszczy się o to co stworzył.

 

____________________________________________________________________________________________________

16 września 2010 r.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”(Mt 11, 28).
 

 Najpierw – retoryczne pytanie: czy jesteśmy utrudzeni i obciążeni?

Tak! Na pewno!

Co cię najbardziej obciąża?

Od razu ci odpowiem, może ku twojemu zaskoczeniu:

twoim ciężarem jest przede wszystkim twój grzech; grzech, którego nie możesz się pozbyć,

poprzez który drugim dokuczasz. Grzech cię naprawdę gniecie, uciska.

Twoim ciężarem są twoje wady, których nie możesz się pozbyć, z którymi sobie nie radzisz;

twoje słabości, które cię przygniatają i szkodzą twoim bliskim.

Twoim ciężarem jest drugi człowiek, który cię drażni, denerwuje, na którego ciągle narzekasz,

z którym nie możesz się dogadać.

Twoim ciężarem jest twoja choroba, która daje o sobie znać.

Twoim ciężarem są zmartwienia, niepokoje, trudne problemy dnia codziennego związane z twoją pracą, twoim domem, twoją rodziną.
Gdzie szukasz pomocy?

Jak sobie radzisz z utrudzeniem i obciążeniem?

Może narzekasz ciągle, skarżysz się do drugich, przeklinasz.

Szukasz rady, pociechy u przyjaciół. Patrzysz, co inni robią w takiej sytuacji.

Niektórzy topią te zmartwienia, te problemy w alkoholu.

Jak się upije, to się przynajmniej na jakiś czas zapomina o tym, co martwi. Ale ty wiesz, że to żadne rozwiązanie.
Cóż ci mogę doradzić?

Mogę tylko przypomnieć słowa Kogoś, kto cię kocha, kto chce ci naprawdę pomóc:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”(Mt 11, 28).

Szukaj więc pomocy, ochłody u samego Chrystusa.

Jak to robić? Próbuj się lepiej modlić, wstępuj częściej do kościoła i pytaj:

Panie Jezu, jak mnie widzisz? Co o mnie sądzisz? Co mam w sobie zmienić, abyś był ze mnie zadowolony?

Tobie powierzam wszystkie moje utrudzenia i obciążenia.

 


Fragment homilii w czasie Mszy św. odpustowej w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach, 9 X 2005 r. zaczerpnięto z www.diecezja.swidnica.pl/teksty/312.html

 

 

 

Po adoracji modliliśmy się za naszych braci i siostry w modlitwie wstawienniczej.

 

____________________________________________________________________________________________________
 

12 września 2010

 

Piesza pielgrzymka do Dąbrówki,

gdzie zostaje ustanowione przez Biskupa Łomżyńskiego S. Stefanka Sanktuarium Maryjne.

ka

Ofiarowujemy Bogu trud pielgrzymowania w swoich intencjach.

____________________________________________________________________________________________________

 

10 -11 września 2010

 

W naszej parafi odbywa się czterdzistogodzinne nabożeństwo.

 

Nasza grupa muzyczna pomagała w prowadzeniu Wieczernika.

____________________________________________________________________________________________________

 

11 września 2010 r.

 

Dzień Jedności grup Odnowy w Wąsewie

____________________________________________________________________________________________________

 

9 września 2010 r.

 

Odbyło się spotkanie modlitewne naszej wspólnoty, które poprowadziła Ania.

 

Słowo ze spotkania: Ps 145,14-21

 

Modląc się Słowem Bożym wysławialiśmy wielkość i dobroć Boga,

a także dziękowaliśmy Mu za wszystkie dary i łaski, które od Boga otrzymaliśmy.


Spotkanie obfitowało świadectwami z przeżytych rekolekcji wakacyjnych.

____________________________________________________________________________________________________

 

 

2 września 2010 r.

 

Po wakacjach Mszą Świętą rozpoczęliśmy kolejny rok działalności naszej Wspólnoty.

 

eucharystia

 

Mszę świętą poprowadził ks. Piotr.